Työllisyysnäkymät

Tervetuloa vuorovaikutuksen yhteiskuntaan!

15.4.2015 klo 15:28

Uudessa maailmassa menestyvien yritysten toiminta perustuu ihmisen kunnioitukseen, työn laatuun ja teknologian luovaan hyödyntämiseen. Mitä muutokset tarkoittavat eri aloilla?

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wilenius on määritellyt Suomen suurimmaksi haasteeksi siirtymisen teollisuusyhteiskunnasta palvelukeskeiseen vuorovaikutusyhteiskuntaan.

Parhaiten siirtymä onnistuu Wileniuksen mukaan nuorilta yrityksiltä, jotka jo toimivat kun teollista aikakautta ei olisi koskaan ollutkaan. Koska muutos edellyttää organisaatiorakenteen uudistamista, haastavin se tulee olemaan perinteisille, vahvasti hierarkisille yrityksille, joiden on kyseenalaistettava vanhat toimintamallinsa.

Vuorovaikutusyhteiskunnan periaatteet:

1. Yritysten toiminta perustuu vuorovaikutukseen ja laatuun. Asiakas ei ole ketjun loppupiste vaan yrityksen tuotteita ja palveluita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tämä vaatii suhteilta molemminpuolista luottamusta.

2. Kaikkien työntekijöiden panosta arvostetaan kokonaisvaltaisesti. Ammatillisen osaamisen lisäksi ratkaisevaa on, että ihminen on sosiaalisesti kyvykäs ja henkisesti kypsä. Jokainen työntekijä on myös päättäjä ja vastuunkantaja. Hierarkoita ei ole, vain erilaisia työtehtäviä.

3. Uudessa työmaailmassa ei tarvita erikseen työ- ja kotiminää, sillä jokaisen tulee saada olla ja viihtyä työssä omana itsenään. Ihmisen ainutlaatuisuuden kunnioittaminen luo edellytykset hyvinvoivalle ja kestävästi menestyvälle työyhteisölle.

Näin muutokset näkyvät eri aloilla

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen visioiden mukaan tulevaisuuden yhteiskunta muodostuu työn, talouden, teknologian sekä ihmisten elämäntapojen ja sosiaalisten suhteiden vuorovaikutuksesta. Tässä ympäristössä eri toimiajojen kehitykseen vaikuttavat erityisesti digitalisoituminen ja teknologia, tarve uusien energiamuotojen kehittämiseen sekä tuotteisiin ja palveluihin kohdistuva elämyshakuisuus.

Jotta palveluyhteiskunta toimisi tuottavasti, palveluiden työllistämisasteen tulisi nousta nykyisestä 65% tasolta 80–90%:iin.

1. Kuluttamisen tulee olla helppoa ja elämyksellistä

Kaupan alan digitalisoituminen poistaa maantieteelliset rajat ostamiselta, mutta Wileniuksen mukaan nettikaupat ovat myös symboli palvelun parantamiselle.

”Kaupat kuvittelevat tuntevansa kulutustottumuksemme, koska ne keräävät dataa ostoksistamme. Sen sijaan minulta ei koskaan ole kysytty, olenko tyytyväinen tai mitä haluaisin ostaa, jos sitä olisi saatavilla. Verkkokauppojen suosio perustuu siihen, että ne ovat tehneet ostamisen helpoksi ja mukavaksi. Tavarataloilla olisi helposti mahdollisuus samaan ja lisäksi ne voisivat tarjota laajan kirjon ostamiseen liittyviä palveluita ja elämyksiä.”

Kuluttajien varallisuuden kasvaessa ja väestön ikääntyessä tarve hyvinvointi- ja elämänhallintapalveluille kasvaa, mikä luo työtä kauneuden- ja terveyden ammattilaisille, valmentajille, kouluttajille ja elämystuottajille.

2. Cleantech pelastaa paperiteollisuuden?

Puhtaan energian eli cleantechin kehittämiseen perustuva suomalaisosaaminen toimii myös kansainvälisenä kilpailuvalttina. Wileniuksen mukaan ympäristönmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät materiaali- ja energiatehokkuusvaatimukset luovat myös suomalaiselle metsäteollisuudelle hyvät kehittymismahdollisuudet.

”Alan haasteena on ymmärtää, millaiset tuotteet ja palvelut auttavat sitä uudistumaan ja takaisivat kysynnän tulevaisuudessa. Mahdollisuudet voisivat löytyä uudenlaisista teollisuuden tuotannon ja älykkään teknologian yhdistelmistä, 3D-teknologian hyödyntämisestä ja räätälöidystä designista, jonka tuotannossa haetaan kestävyyttä.”

3. Oppiminen pelillistyy

ICT-teknologian ympärille syntyy uusia yrityksiä. Peliteollisuus monipuolistuu kun peliyritykset rynnistävät koulutus- ja hyvinvointimaailmaan. Yhteistyö pedagogista osaamista tarjoavien yliopistojen kanssa mahdollistaa uudenlaisten, motivoivien oppimistuotteiden rakentamisen.

Uudenlaisen oppimisen keskiössä ovat osallistaminen ja yhdessä tekeminen. Esimerkiksi Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitokselta lähtenyt oppimisen tukena käytettävien videotarinoiden rakentamiseen käytettävä MoViE-palvelu tähtää kansainväliseksi tuotteeksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden alueella kiinnostusta herättävät kehon ja tulosten mittaamiseen liittyvät hyvinvointilaitteet ja -sovellutukset. Uusi suomalainen menestystarina on Firstbeat, jonka teknologiaa hyödynnetään Samsungin harjoittelua ohjaavissa älyrannekkeissa ja älypuhelinsovelluksissa.

4. Media käyttö personoituu

Älykkäät selaimet ja palvelut oppivat tuntemaan käyttäjänsä ja siirtyvät tiedonhaun etsimisestä sen jäsentämiseen. Työelämässä ratkaisevaa on kyky jalostaa ja soveltaa tietoa uusinta teknologiaa hyödyntämällä.

Rajat eri kanavien välillä häviävät. Median käytöstä tulee entistä personoidumpaa kun jokainen voi koota oman mediapakettinsa kiinnostuksen kohteidensa perusteella.

Anna Väre