Työnhaku

Teollisuudesta kadonnut yli 100 000 työpaikkaa

29.9.2016 klo 13:53

Tilastokeskuksen mukaan teollisuudesta on kadonnut Suomessa yli 100 000 työpaikkaa vuoden 2007 jälkeen.

Vielä vuonna 2007 Suomessa oli eniten työpaikkoja teollisuudessa, yhteensä 397 000. Teollisuuden työpaikkojen määrä on laskenut vuoden 2007 jälkeen yli neljänneksellä eli 26 prosentilla. Työpaikkoja on kadonnut jopa 103 000.

Tilastokeskuksen julkistaman työssäkäyntitilaston mukaan terveys- ja sosiaalipalveluissa työskenteli vuoden 2014 lopussa 386 000 henkeä. Toimialaan sisältyvät myös lasten päivähoitopalvelut. Vuosina 2007–2014 terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkojen määrä kasvoi 34 000:lla eli noin 10 prosentilla.

Terveys- ja sosiaalipalvelut oli suurin toimiala ja se työllisti 386 000 henkeä vuonna 2014, 17,0 prosenttia kaikista työpaikoista. Seuraavaksi suurin toimiala teollisuus työllisti 294 000 henkeä ja kolmanneksi suurin eli tukku- ja vähittäiskauppa. Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus työllisti 269 000 henkeä.

Lähde: Tilastokeskus