TEK - osaamista ja kilpailukykyä

23.11.2015 klo 12:09

Tekniikan akateemiset TEKin tavoitteena on, että suomalaiset ovat tekniikan ja ammatillisen osaamisen huipulla. Jotta se voisi toteutua, sekä koulutusta että työelämää on kehitettävä - myös talouden rakennemuutoksen ja niukkojen resurssien aikana.

– Suomen valtteja ovat osaaminen, tuotekehitys ja laatu. Niiden varassa Suomi nousee tälläkin kertaa; ei kilpailemalla siitä, kenellä on alhaisin palkkataso tai pisin työaika, sanoo TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi.

Kaupin mukaan kasvu edellyttää, että yritykset ryhtyvät kuromaan kiinni vuosien varrella syntynyttä investointi- ja tuotekehitysvajetta.

– Halpojen hintojen sijaan sekä yritysmaailmassa että koulutuksessa pitää panostaa korkeatasoiseen osaamiseen. Koulutusta on pystyttävä kehittämään kaikilla koulutusasteilla resurssien niukkuudesta huolimatta. Resursseja on suunnattava alueille, joilla Suomella on osaamista ja kasvumahdollisuuksia.

TEK on aktiivisesti mukana kehittämässä alansa koulutusta yhdessä yliopistojen ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta koulutuksella pystyttäisiin vastaamaan paremmin työelämän ja muuttuvan maailman vaatimuksiin.

Elämänmittaista edunvalvontaa

Myös työelämää on kehitettävä kannustavaksi niin, että osaajat sitoutuvat nostamaan Suomen uuteen nousuun.

–  Huippuosaamista luodaan yhdessä. TEK haluaa jäsenilleen oikeudenmukaisen ansiokehityksen ja työsuhteen ehdot. Työaikalain uudistus, kilpailukieltojen rajoittaminen, yt-lain parantaminen sekä ikäsyrjinnän torjuminen ovat TEKin edunvalvonnan avainasioita, Kauppi kertoo.

– Haluamme myös pitää huolta siitä, että muutos on yksittäisille työntekijöille mahdollisuus, eikä vain uhka. Tarvitsemme muutosturvaa, joka turvaa perustoimeentulon ja mahdollistaa kouluttautumisen uuteen tehtävään silloin, kun entinen työ lakkaa olemasta, Kauppi painottaa.

Kauppi muistuttaa luottamuksen merkityksestä työpaikoilla: ilman sitä ei synny hyvää työilmapiiriä, jossa jokainen on valmis tekemään parhaansa yhteisen menestyksen hyväksi.

Urapalveluita ja yhteistyötä

– Tekniikan ammattilaiset ovat monipuolisesti taitava ammattikunta. Heidän osaamiselleen ja kyvylleen tehdä tulosta löytyisi varmasti lisää käyttömahdollisuuksia työelämästä. TEK haluaa avata sekä työnantajien että jäsenten silmiä näille mahdollisuuksille, TEKin urapalveluista vastaava yksikönjohtaja Sari Taukojärvi sanoo.

Osaamisen, työskentelytapojen ja verkostojen ajan tasalla pitäminen läpi 40 vuotta kestävän työuran on Taukojärven mukaan elinehto tekniikan ammattilaiselle. Tieto uusiutuu vauhdilla ja poisoppiminen on yhtä tärkeää kuin uuden omaksuminen.

– Olemme parhaillaan mukana tutkimushankkeessa, jossa perehdytään tulevaisuuden työmuotoihin tietotyössä. Odotamme kiinnostuksella sen tuloksia, Taukojärvi kertoo.

–  Työurien pidentämisestä puhutaan paljon. Työuran aikana pitäisi olla mahdollista luoda nahkansa uudestaan ammatillisesti. Tähän tulee globaalistuneen työelämän murroksessa painetta ulkoapäin, mutta myös jäsentemme henkilökohtaiset uratoiveet ja tavoitteet muuttuvat vuosien mittaan. Palveluistamme jäsen saa tietoa ja tukea oman uransa risteyskohdissa, Taukojärvi jatkaa.

TEK-aktiivina voi vaikuttaa

Tietotekniikasta filosofian maisterin tutkinnon suorittanut Minna Kilpala vetää IT-projekteja Senior Project Managerina Tieto Finland Oy:ssä Jyväskylässä. Työn ohella hän valmistelee väitöskirjaa projektinhallinnasta ja hoitaa useita luottamustehtäviä TEKissä.

– Liityin TEKiin jo opiskeluaikana. On hienoa, että pääsin viime vaaleissa ensimmäistä kertaa varsinaiseksi jäseneksi TEKin valtuustoon, Kilpala kertoo.

Hän on myös TEKin hallituksen varajäsen ja yksityisen sektorin valiokunnan jäsen. Valiokunnassa pohditaan ja linjataan yksityisellä sektorilla työskentelevien jäsenten työmarkkinaedunvalvontaa.

– Työsuhteisiin liittyvä edunvalvonta ja työelämän kehittäminen ovat tärkeitä ja kiinnostavia asioita. Ne ovat keskeinen syy, miksi aikoinaan lähdin mukaan TEKin toimintaan, Kilpala mainitsee.

Kilpala on aktiivinen edunvalvoja myös työpaikallaan, jossa hän toimii ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehenä.

– Se on motivoiva tehtävä, kun voin olla tuomassa työntekijöiden näkemyksiä paremmin kuuluville työpaikallani.

– Me tekniikan akateemiset olemme osaavaa, innostunutta ja työhömme sitoutunutta porukkaa, jonka työpaikoista ja työhyvinvoinnista kannattaa pitää huolta. Meillä on avainrooli Suomen saamisessa uuteen nousuun. Hyvä koulutus ja loistava osaaminen ovat kilpailuetujamme tulevaisuudessakin ja vain niiden avulla pärjäämme, Kilpala painottaa.

Tekniikan akateemiset TEK on tekniikan alalla työskentelevien yliopistokoulutettujen etu- ja palvelujärjestö. TEK tukee jäseniään työuralla, edistää ammattikunnan osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä rakentaa kilpailukykyistä ja kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. Noin 73 000 jäsenellään TEK on Akavan toiseksi suurin jäsenliitto.

Tekniikan akateemiset TEK

Ratavartijankatu 2

00520 Helsinki

Puh. (09) 229 121

www.tek.fi

Teksti: Riikka Hollo Kuva: Sini Pennanen