Työmatkat ovat usein rasittavia, mutta joskus toki myös voimaannuttavia. Suomesta tehdään vuosittain yli miljoona työmatkaa ulkomaille. Työterveyslaitoksen Työmatkalla maailmalla -opas neuvoo, miten työpaikan matkustuskäytäntöjä voidaan kehittää niin, että ne ennaltaehkäisevät ylikuormittumista ja matkojen kielteisiä vaikutuksia.

Työterveyslaitoksen mukaan matkojen tarpeellisuuteen pitäisi kiinnittää enemmän huomioita. Turhat reissut olisi syytä karsia. Matkan koettu tarpeellisuus on suoraan yhteydessä työmatkoihin asennoitumiseen, mikä taas heijastuu työmatkailijan hyvinvointiin. Matkan korvaamista esimerkiksi videopuhelulla tai muilla keinoilla voisi harkita esimerkiksi silloin, kun kyseessä on organisaation sisäinen kokous tai kun ihmiset tuntevat toisensa ennestään. Jos käsiteltävät asiat eivät ole vaikeita eikä tapaamiseen liity merkittäviä kulttuurieroja, verkko- tai puhelinpalaveri on hyvä vaihtoehto.

Siirrä kello jo lentokoneessa

Aikaerorasituksen vähentämiseksi kello kannattaa siirtää jo lentokoneessa kohdemaan aikaan. Jaksamisen kannalta tärkeää on, että yöllä nukkuu ja päivällä on hereillä. Myös ulkona liikkuminen ja auringonvalo nopeuttavat uudelle aikavyöhykkeelle sopeutumista.

Matkasuunnittelu kannattaa

Palautumiseen eli kuormituksen kielteisten vaikutusten korjaantumiseen on monia tapoja. Näihin asioihin kannattaakin kiinnittää huomiota jo matkan suunnitteluvaiheessa. Työstä irrottautuminen, rentoutuminen ja itsenäinen vapaa-ajan hallinta tukevat hyvinvointia matkan aikana. Myös riittävä uni, säännölliset ruokailut ja liikunta tulisi ottaa huomioon jo matkasuunnitelmaa tehdessä.

Matkatyöhön liittyvät riskit hallintaan

Työpaikan kannattaa kartoittaa työmatkojen yleisyyttä ja tunnistaa kuormitustekijät. Tämän jälkeen on hyvä tehdä toimintasuunnitelma, edetä sen mukaan ja seurata suunnitelman toteutumista. Toimenpiteitä voivat olla työpaikan käytäntöjen kehittäminen, koulutus ja vaikkapa matkustavien työntekijöiden toisilleen laatimat vinkkilistat.

Jokaisen työmatkustajan kannattaa kysyä itseltään aika ajoin nämä kysymykset, jos työmatkailu alkaa uuvuttaa:

1) Mikä ulkomaanmatkoissa kuormittaa?
2) Milloin matkapäiviä on liikaa?
3) Miten työterveyshuollon toiminnassa tulee huomioida matkustavat työntekijät?
4) Millaisia sääntöjä ja käytäntöjä työpaikoilla pitäisi olla matkustamiseen liittyen?
Työmatkalla maailmalla -opas on tarkoitettu työssään ulkomaille matkustaville työntekijöille ja työpaikoille, joissa matkustetaan ulkomaille. Oppaan kirjoittajat ovat työterveyshuollon ja organisaatiopsykologian ammattilaisia. Oppaan tiedot pohjautuvat tutkimukseen.

Lisätietoja: vanhempi asiantuntija Barbara Bergbom, Työterveyslaitos.
Lähde: Työterveyslaitos.
www.ttl.fi
@tyoterveys