Työnhaku

Tee parempia päätöksiä

24.3.2016 klo 7:00

Nopeutuva työelämä tekee yhä useammista päätöksentekijöitä. Hyvät päätökset syntyvät tiedon, harkinnan ja itseluottamuksen tuloksena. Vaikka päätöksentekijä hyötyy luontaisesta rohkeudesta, voi harjoittelemalla kehittyä tässäkin lajissa.

Päätökseen sisältyy aina riski sekä usein paljon erilaisia vaihtoehtoja, jotka saavat päättämättömän ymmälleen. Työelämän uudistuessa työntekijöiltä edellytetään yhä enemmän päätöksentekoa niin työpaikalla kuin uransuunnittelussakin.

Henkilöarviointiin ja rekrytointiin keskittyneen Personnelin konsulttijohtaja Janne Metsän mukaan työntekijöiden päätösvallan lisääntyminen johtuu pitkälti yrityshierarkian madaltamisesta. Kun työn rytmi nopeutuu, on asioista päätettävä pikaisesti ja usein muiden työtehtävien ohessa.

Vaikka hyvä päätöksentekokyky on pitkälle luontainen ominaisuus, kehittyy se kokemuksen ja harjoituksen avustuksella. Metsä kertoo esimerkkinä, että kun ihminen tuntee toimialansa läpikohtaisin ja tutkiskelee vaihtoehtojaan etukäteen mielessään, näyttää alitajunnan työstämä mieli toimivan päätöstilanteessa puhtaan intuitiivisesti. Käytännössä on kuitenkin mahdoton sanoa, ovatko päätökset järjen vai tunteen aikaansaamia.

Erota iso pienestä

Metsän mukaan työelämässä arvostetaan nopeita ja varman oloisia päätöksentekijöitä, vaikka vaativissa tilanteissa hätiköinti on usein haitaksi. Jos mieli junnaa paikallaan, on parempi ottaa aikalisä ja kypsytellä asiaa sen sijaan, että pyrkisi etsimään vastausta pakonomaisesti. Metsän mukaan päättämättömyydestä kärsivät usein tunnolliset ihmiset.

– Päättämättömyyden takana voi olla perfektionismia, jonka myötä ihmisellä on tarve perehtyä kaikkeen tunnontarkasti. Koska aika ei riitä kaikkeen, olennaisinta on kyky erottaa pienet ja isot päätökset toisistaan ja tarkastella asioita pelkistetymmin niin sanotun ison kuvan tasolla. Esimerkiksi asiantuntijoilta odotetaan, että he ymmärtävät oman substanssialueensa asiat moniselitteisesti, mutta osaavat selittää ne yksinkertaisesti.

Miten sitten oppia tekemään parempia päätöksiä?

– Ongelmaa tulisi lähestyä mahdollisimman objektiivisesti, sillä omien toiveiden liittäminen asiaan sumentaa lähtötilannetta. Jotta näkemys ei jäisi liian kapeaksi voi ongelmaa sparrata luotettavien ihmisten kanssa. Usein keskustelu auttaa suhteuttamaan asian merkityksen laajempaan kokonaisuuteen.

Rohkeasti syvään päähän

Päätöksenteossa tarvitaan myös paineensietokykyä ja uskallusta, jota nykyään vaaditaan erityisesti johtotason ihmisiltä. Työssään Metsä sanookin kohtaavansa jatkuvasti nuoria, jotka näkevät asiantuntijatyön johtotason tehtäviä houkuttelevampana, koska silloin työhön liittyy vähemmän stressiä, paineita ja suoraa vastakkainasettelua.

– Nykyjohtajan tulee kestää painetta ja hänellä tulee olla vahva luottamus omaan näkemykseensä. Lisäksi on hyväksyttävä, ettei aina voi olla oikeassa. Jos onnistunut päätös tuplaa tuloksen ja epäonnistuminen nollaa pääoman, 60/40 -onnistumissuhteella jää pitkällä aikavälillä voiton puolelle. Jokainen ratkaisu ei voi osua oikeaan, mutta huolestuttavampaa on, jos päätöksen tekemistä pelkää niin, että tilaisuudet jäävät käyttämättä. Parempi strategia on lähteä liikkumaan oikeaksi ajattelemaansa suuntaan ja myöhemmin tarkentaa kurssia tarvittaessa.

Päätöstä tehtäessä on hyvä tiedostaa, että valinnalla on yleensä aina sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Koska kaikkia muuttujia on mahdoton huomioida etukäteen on vaihtoehdoista valittava paras mahdollinen.

Laajemmat, useita ihmisiä koskevat suuret päätökset syntyvät yleensä aina vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tällöin päätöksentekotaitoihin kuuluu kyky vakuuttaa muut omista ajatuksistaan. Uskottavuuden avaimena on uskoa itse vakaasti omaan visioonsa ja sen avaamiin positiivisiin mahdollisuuksiin.

Viisi vinkkiä parempiin päätöksiin

1. Erota merkittävät päätökset pienistä ja arkisista kysymyksistä. Tämä onnistuu kun mietit kuinka paljon tekemäsi ratkaisu vaikuttaa elämääsi viikon tai puolen vuoden kuluttua.

2. Lähesty ongelmaasi mahdollisimman objektiivisesti antamatta liikaa painoarvoa sille, miten haluaisit asian olevan.

3. Hanki monipuolista tietoa päätöksen tueksi. Kysy mielipidettä luotettavilta ihmisiltä, joiden tiedät tuntevan aiheen hyvin.

4. Kun mietit erityisen tärkeää päätöstä, tutustu siihen liittyviin vaihtoehtoihin ja jätä asia kypsymään mieleesi. Kun annat tilaa intuitiolle, auttaa mielesi sinua löytämään oikean ratkaisun.

5. Muista että päätöksenteossa kehityt vain tekemällä päätöksiä. Hyväksy virheet osana elämää ja uskalla luottaa itseesi.

Anna Väre