Talous ja raha

Tästä syystä naapurisi tienaa enemmän

Tasan eivät käy tilipussien sisällöt, mutta siihen on syynsä. Nämä kolme seikkaa saattavat selittää, miksi naapurisi tienaa enemmän kuin sinä.

1. Naapurisi tekee asiantuntijatyötä, sinä et

Tilastot tietävät, että asiantuntijatyössä tienaa vähimmilläänkin yhtä hyvää palkkaa kuin duunarialoilla. Vuonna 2019 asiantuntijatyötä tekevien tyypillisimpiä ammatteja olivat sairaanhoitaja, sovellussuunnittelija ja myyntiedustaja. Työntekijäpuolella eniten palkansaajia työskenteli sosiaalialan hoitajina, siivoojina ja varastotyöntekijöinä.

Vuonna 2019 asiantuntijatyötä tekevistä noin 80 prosentilla oli vähintään alimman korkea-asteen koulutus. Työntekijäammateissa noin 81 prosentilla taas oli korkeintaan toisen asteen tutkinto eli lukio tai ammattikoulu käytynä.

Aika ajoin media nostaa esiin työttömiä maistereita, jotka päätyvät koulutustaan vastaavan työn sijaan esimerkiksi kaupan kassalle. Vaikka nämä akateemisiksi duunareiksi ja ylikoulutetuiksi alisuorittajiksi nimitetyt maisterit näkyvät lehtien otsikoissa, palkkatilastojen valossa näyttää edelleen siltä, että koulunkäynti kannattaa: jos koulutustasoa vastaavaa asiantuntijatyötä löytyy, siitä maksetaan vähintään saman verran kuin duunarialoilla, usein enemmän.

Yliaktuaari Sampo Pehkonen Tilastokeskuksesta sanoo, että koko Euroopan tasolla palkkaerot asiantuntijoiden ja duunarien välillä ovat pienet. Meillä Suomessa asiantuntijoiden ja duunarien väliset palkkaerot ovat Euroopan pienimpiä, mutta muissa Pohjoismaissa ne ovat vielä pienempiä.

Naapurin suurempi palkka saattaa siis edelleen selittyä alavalinnalla ja koulutustaustalla.

2. Naapurisi osaaminen on ajan tasalla, sinun ei

Jos naapurisi tienaa paremmin kuin sinä, voisiko olla niin, että naapurin osaaminen on paremmin ajan tasalla kuin omasi?

Uusien ammattien syntyminen ja vanhojen poistuminen muuttaa työelämää. Työnteko digitalisoituu, mikä vaatii osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Omaa palkkatasoa voikin olla mahdollista hinata ylöspäin hankkimalla uutta osaamista läpi työuran.

Kouluttautumalla voi hankkia ja syventää paitsi omaan ammattiin liittyvää osaamista myös esimerkiksi digitaitoja ja muita siirrettäviä taitoja.

Siirrettävät taidot ovat työelämäosaamista, jota voi hyödyntää lähes missä tahansa työssä.

Tällaista osaamista kehittämällä voi avata portteja nykyisistä työtehtävistä paremmin palkattuihin hommiin. Ehkä naapurisi onkin toiminut juuri näin.

3. Naapurisi on mies, sinä nainen

Sari Sairaanhoitaja tienaa edelleen vähemmän kuin Ilkka Insinööri, vaikka heillä olisi yhtä paljon koulutusta ja työkokemusta.  

Samasta työstä ei kuitenkaan voi maksaa ilman hyväksyttävää syytä erilaista palkkaa sukupuolen perusteella. Tämän määrää tasa-arvolaki. Samalla työllä tarkoitetaan töitä, jotka ovat samankaltaisia tai lähes samankaltaisia. Myös erilaisia töitä voidaan verrata, jos työt ovat vaativuudeltaan samanarvoisia. Tasa-arvolain mukaan hyväksyttäviä syitä palkkaeroille voivat olla henkilön koulutus, ammattitaito, aloitteellisuus ja se, miten hyvin työntekijä tekee työnsä. Nämä ovat seikkoja, joihin työntekijä voi onneksi useimmiten itse vaikuttaa.

Työnantajan vastuulla on siis huolehtia siitä, että työpaikan sisällä palkkaus toteutuu tasavertaisesti.

Jos kanssasi samaa työtä samassa työpaikassa tekevän naapurisi palkka osoittautuu suuremmaksi kuin sinun siitä huolimatta, että teillä on yhtäläinen koulutus ja ammattitaito, on syytä ottaa asia puheeksi työpaikalla – ainakin, jos naapurisi on sinua laiskempi tai huonompi työntekijä.
 

Tiedätkö paljonko ystäväsi tai kollegasi tienaa? Miksi palkoista ei saisi puhua?

Toimittaja: Liina Hurri