Työllisyysnäkymät

Tasa-arvon saavuttaminen kestää 118 vuotta

19.11.2015 klo 11:24

Maailman talousfoorumin julkistaman, uuden globaalin tasa-arvoraportin mukaan maailman tasa-arvoisimmat maat ovat Islanti, Norja, Suomi, Ruotsi ja Irlanti.

Maailman talousfoorumin raportista ilmenee, että sukupuolten välisen tasa-arvon edistyminen on hidastunut ympäri maailmaa. Raportissa vertaillaan eri maita sekä palkan, että muiden kriteerien perusteella. Terveydessä, koulutuksessa ja taloudellisissa mahdollisuuksissa erot ovat kaventuneet vain 4 % vuosikymmenessä. Taloudelliset erot ovat kaventuneet 3 %. Financial Timesin mukaan nykyvauhdilla kestää siis 118 vuotta, ennen kuin tasa-arvo on saavutettu.

Lähde: © M-Brain