Työhyvinvointi

Tasa-arvobarometri: Yli puolet naisista pitää sukupuolta haittana työelämässä

26.7.2018 klo 7:00

Naiset kokevat sukupuolen haitaksi erityisesti miesvaltaisilla työpaikoilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n ja Tilastokeskuksen tasa-arvobarometrin mukaan päätoimisista palkansaajanaisista yli puolet ja neljäsosa -miehistä kokee sukupuolensa haittaavan työelämässä, kuten palkkauksessa, uralla etenemisessä, ammattitaidon arvostuksessa sekä työpaineiden jakautumisessa.

Alle 65-vuotiaista työvoiman ulkopuolella olevista vajaa neljännes on kahden viimeisen vuoden aikana kokenut haittaa sukupuolestaan. Kyse on ollut työhaastatteluista, työstä irtisanomisesta ja TE-toimistojen työvoimapalvelujen saamisesta.

Barometrin mukaan miehet pyytävät useammin lisää palkkaa kuin naiset. Vain lisensiaatin tai tohtorintutkinnon suorittaneet naiset pyysivät palkankorotusta useammin kuin vastaavan koulutustason miehet. Naisten ja miesten välillä suurin ero oli ammatillisen tutkinnon suorittaneilla. Näistä miehistä 42 % on ehdottanut itselleen palkankorotusta ja naisista 27 %.

Kaikilla yli 30 hengen työpaikoilla tulisi olla tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma. Barometrin mukaan palkansaajista 40 % ei tiedä, onko työpaikalla tasa-arvosuunnitelmaa. Suunnitelman olemassaolosta tiedetään usein todennäköisemmin mitä korkeampi vastaajan ikä ja koulutustaso on.

Lähde: Kansan Uutiset