Talous ja raha

Taloustilanne suomalaisten silmin

19.11.2015 klo 12:48

HS:n TNS Gallupilla teettämästä kyselystä käy ilmi, että 37 % suomalaisista katsoo Suomen olevan matalasuhdanteessa eikä lamassa.

Suomalaisista 35 % arvioi Suomen talouden olevan lamassa, mikä vaatii rakenteellisia uudistuksia. Vastaajista 31 % uskoo Suomen taloustilanteen olevan ainakin osin parempi kuin kriisipuheista voisi päätellä.

Enemmistö arvioi taloustilanteen olevan niin huolestuttava kuin hallitus ja talouspäättäjät ilmaisevat. Vastaajista 51 %:n mielestä ansiosidonnainen työttömyysturva ei ole liian suuri, 68 %:n mielestä suomalaisten lomat eivät ole liian pitkiä ja 67 %:n mielestä palkat eivät ole liian korkeita.

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaaren mukaan viesti leikkausten tarpeellisuudesta ja velkaantumisen ongelmallisuudesta on mennyt melko hyvin läpi. Helsingin yliopiston viestinnän professorin Anu Kantolan mukaan säästäväisyydellä on maan poliittisessa kulttuurissa vahva rooli. Tuhlaamista ja kuluttamista pidetään helposti syntinä.

Lähde: © M-Brain