Talous ja raha

Talous kääntymässä nousuun

23.11.2016 klo 14:13

Suomalaisen Työn Liiton indikaattorin perusteella Suomen talous on kääntymässä nousuun neljän peräkkäisen laskuvuoden jälkeen.

Indikaattorissa arvioidaan työn tilaa yhteiskunnan, yritysten ja työntekijöiden kannalta. Indikaattorin arvoa heikensivät muun muassa viennin vähyys ja julkisen velan kasvu. Indikaattorin arvoa nostivat yritysinvestointien kasvu, työntekijöiden kasvanut luottamus talouteen, Suomen parantunut kilpailukyky, yritysten hyvät toimintaedellytykset sekä työtaisteluiden ja työtapaturmien määrän lasku.

Suomalaisen Työn Liiton mukaan yritysten parantunut tilanne ei näy työntekijän hyvinvoinnissa. Työntekijöiden hyvinvointia heikentävät työelämän epävarmuus sekä lomautusten ja irtisanomisten uhka. Työelämän laatua arvioivat mittarit ovat laskussa.

Suomalaisen Työn Liiton mukaan yritysten tulisikin investoida ihmisiin ja työntekijöiden sitoutuneisuuteen, sillä tämä lisää työn merkityksellisyyttä ja motivaatiota sekä sitä kautta tuottavuutta. Työntekijäkyselyn mukaan työvoima on vajaakäytöllä ja työntekijät pystyisivät oman arvionsa mukaan työskentelemään tehokkaammin.

Lähde: Suomalaisen Työn Liitto, Yle