Talous ja raha

Talouden tila huolestuttaa suomalaisia

3.11.2015 klo 13:36

Suomalaiset suhtautuvat pessimistisesti työmarkkinoiden kehittymiseen. Vain kahdeksan prosenttia suomalaisista uskoo työmarkkinoiden kehittyvän parempaan suuntaan seuraavan vuoden aikana.

Tämä käy ilmi Nielsenin tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin yli 30 000 kotitalouden käsityksiä työstä, taloudesta ja tulevaisuudesta 60 maassa. Muissa Pohjoismaissa tilanne on täysin päinvastainen: ruotsalaisista 30 prosenttia, norjalaisista 32 ja tanskalaisista peräti 61 prosenttia ajattelee työmarkkinoiden kehittyvän myönteisesti seuraavien kahdentoista kuukauden aikana.

Pessimismi työmarkkinoita kohtaan ei kuitenkaan ole suomalaisten suurin huolenaihe. Eniten suomalaisia huolestuttaa talouden tila, jota peräti 28 prosenttia pitää suurimpana uhkana. Baltian maissa eniten askarruttaa terveys, jota pitää suurimpana huolenaiheenaan 33 prosenttia virolaisista, 41 prosenttia liettualaisista ja 29 prosenttia latvialaisista.

Tutkimuksen mukaan vain 12 prosenttia suomalaisista uskoo talouslaman loppuvan seuraavien 12 kuukauden aikana. Nielsenin raportti kertoo suomalaisten kuluttajien luottamuksen heikenneen vuoden toiseen kvartaaliin nähden. Tämän vuoden toisen kvartaalin pisteet olivat 66 ja kolmannen kvartaalin 62. Kuluttajien luottamus on heikentynyt kaikissa Pohjoismaissa, mutta Suomessa luottamus on huomattavasti muita Pohjoismaita heikompi. Tanskassa kuluttajien luottamusindeksi oli 109, Ruotsissa 87 ja Norjassa 87 pistettä.
 
Taustaa:

Nielsen tutkii vuosineljänneksittäin kulutuskäyttäytymistä ja kuluttajien luottamusta talouteen ja työmarkkinoihin. Tutkimuksen tuloksena syntyy kuluttajaluottamusindeksi Consumer Confidence Index, jossa yli 100 pistettä kertoo kuluttajien positiivisesta luottamuksesta talouteen ja alle 100 pistettä kertoo kuluttajien heikosta luottamuksesta.

Lähde: Nielsen