Työhyvinvointi

Tahmooko työkone?

23.6.2016 klo 7:00

On olemassa työpaikkoja, joissa on aina saanut valita työkoneensa itse.

BYOD ja CYOD ovat trendejä, jotka yleistyvät työpaikoilla. Ohjelmistoyrityksen työntekijöillä on tietotekniikasta vahvat omat näkemykset. It-osaajille on luontevaa, että he saavat itse valita työvälineensä. Useissa työpaikoissa työntekijät saavat valita laitteensa vapaasti annetuissa hintarajoissa. Moni kuitenkin toivoo edelleen työvälineitä, joihin työpaikan budjetti ei riitä.

Vapaa-ajan laitteiden käyttötottumukset ovat tulleet työpaikoille. Moni haluaa tehdä työtään suosikkiteknologiallaan. Kankeiden työläppäreiden, epäloogisten järjestelmien ja aikaa vievien käyttöönottokoulutusten läpikäyminen on monelle tuskaista. BYOD (Bring Your Own Device) nousi joitakin vuosia sitten trendikäsitteeksi, kun etenkin amerikkalaisissa yrityksissä nuoret työntekijät alkoivat tuoda töihin omia iOS- ja Android-laitteitaan.

Sama ilmiö on tullut työelämän ohella myös suomalaisiin kouluihin, joissa ollaan siirtymässä oppilaiden omilla laitteilla toimiviin oppimisympäristöihin.

Työnantajan tarjoamasta valinnanvapaudesta käytetään lyhennettä CYOD (Choose Your Own Device). Siinä työnantaja kontrolloi valikoimaa, jotta työvälineet sopivat yhteen ja ylläpito ja tietoturvallisuus ovat kunnossa.

Omien laitteiden kaipuu saattaa olla suurempi asia teknologiakonsulttien puheissa kuin arkisessa perustyössä. Edes tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisille omat laitteet eivät aina ole kynnyskysymys.

Lähde: Tivi