Sweco luottaa mentorointiin

23.11.2015 klo 13:05

Mentoroinnin avulla vuosikymmenten aikana kertynyt kokemuspääoma ja parhaat toimintatavat siirtyvät organisaatiossa tekijältä toiselle.

Ilmapiiri on innostunut ja avoin jo heti ovella kätellessä. Strategisesta maankäytön suunnittelusta vastaava Sweco Ympäristön kehitysjohtaja Kimmo Vähäjylkkämentoroi projektipäällikkö Henri Huosoa Sweco Rakennetekniikassa. Huoso opiskelee työn ohessa ja tähtää urallaan esimiestyöhön.

– Aloitimme elokuussa 2015 puolen vuoden mentorointijakson ja olen ollut todella tyytyväinen. Olen työskennellyt Swecon palveluksessa nyt 10 vuotta, joista kaksi vuotta Lappeenrannassa, neljä Hämeenlinnassa ja neljä vuotta Helsingissä. Mentorini Kimmo Vähäjylkkä vastaa strategisesta maankäytön suunnittelusta, elinkeinojen kehittämisestä ja matkailun suunnittelusta. Itse toimin rakennesuunnittelun parissa ja erikoisosaamista löytyy vaativien betonirakenteiden ja jälkijännitettyjen rakenteiden suunnittelusta. Olemme siis ammatillisesti ääripäissä. Kimmo tekee ihan ensimmäisiä esisuunnittelun vaiheita ja minä pääasiassa loppupään toteutusta varten olevia suunnitelmia, mutta yhteistyömme on sitäkin antoisampaa, Henri Huoso valottaa.

Kimmo Vähäjylkkä myötäilee vieressä. Hän on oivallinen esimerkki siitä, että mentorikin oppii uutta mentorointijakson aikana. Myönteinen asenne ja palautteen antaminen ovat todella tärkeitä.

– Olen positiivisesti yllättynyt kuinka paljon mentorina toimiminen on minulle antanut. En tuntenut Henriä entuudestaan, mutta olemme tutustuneet nopeasti ja voin jo nyt sanoa, että olemme hyvä tiimi. Suunnittelimme aluksi mentorointiprojektille jämäkän aikataulun, valitsimme aiheet ja kirjasimme tapaamisajat kalenteriin. Tapaamme kerran kuussa, Kimmo Vähäjylkkä kertoo.

Tapaamisen aiheet liittyvät paljolti esimiestyöhön. Ihmisen johtaminen, motivointi, vuorovaikutus sekä kriisitilanteissa toimiminen asiakassuhdetoimintaa unohtamatta ovat olleet asialistalla.

– Huomasimme pian myös sen, että meillä on yhteinen harrastus; kestävyysjuoksu. Eihän sitä tiedä, vaikka joskus osallistuisimme yhdessä vaikka johonkin juoksutapahtumaan, Kimmo Vähäjylkkä hymyilee.

Rajoja saa rikkoa

Mentorointi on yksilövalmennusta. Se on oppimisprosessi myös mentorille. On tärkeää, että hyvät käytännöt siirtyvät työyhteisössä henkilöltä toiselle. Sweco Finlandissa mentorointia tapahtuu sekä toimialojen sisällä että yli  toimialarajojen. Innostava ilmapiiri kannustaa kokeilemaan uutta.

– Koen, että saan mentoroinnin avulla hyviä eväitä kokonaisvaltaiseen työyhteisössä toimimiseen. Mentorointi motivoi ja vie uralla eteenpäin, Henri Huoso kiittelee.

Innovatiivisuus itsensä kehittämisessä kiinnostaa molempia.

– On mahtavaa kokeilla uusia asioita, tutustua uusiin ihmisiin ja kehittää mentorointia edelleen. Suunnittelupalveluiden tulevaisuus, nopea kansainvälistyminen, koko tulevaisuuden rakentaminen – siinä on kiinnostavaa työsarkaa, Kimmo Vähäjylkkä sanoo.

Kimmo Vähäjylkkä iloitsee mielenkiintoisista projekteista ja haluaa löytää uudenlaisia kehittämiskohteita edelleen. Yritysten sijoittumispalvelujen ja alueiden kilpailukyvyn kehittäminen ovat seuraavana mielessä.

– Uuden luominen motivoi ja vaikeissa suunnittelutilanteissa sekä niiden ratkaisemisessa piilee tämän työn suola, Vähäjylkkä kiteyttää.

Henri Huoson kehitystyö ylemmässä ammattikorkeakoulussa liittyy sekin hänen työhönsä. Optimoidut jälkijännitetyt rakenneratkaisut sekä parkkiasiat ovat Henrin mielessä, välillä vapaa-ajallakin.

– Tavoitteenani on valmistua 1,5 vuoden sisällä. Työskentely Swecolla on mahdollistanut osallistumisen moniin mielenkiintoisiin projekteihin, kuten Tapiolan keskustan kehittämisprojektiin, jossa olen ollut mukana jo neljä vuotta ja näillä näkymin työ jatkuu vielä viisi tai kuusi vuotta, Henri Huoso kertoo.

Mikä mentorointi?

Mentoroinnissa on kyse mentorin ja mentoroitavan välisestä tiiviistä vuorovaikutussuhteesta, jossa jaetaan ja jalostetaan käytännön kokemuksen tuomaa osaamista ja kehitetään mentoroitavan työskentelyvalmiuksia. Sweco Finlandissa mentorointia on harjoitettu jo pitkään, ja tuoretta näkökulmaa prosessiin ovat tuoneet Swecon Young Talents -koulutukseen osallistuneet nuoret kyvyt, jotka saivat kehittää mentoroinnin kokonaisprosessia. Mentorointi sopii erinomaisesti hiljaisen tai uuden tiedon siirtämiseen, liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja ammatillisen osaamisen sekä asiantuntemuksen syventämiseen.

Mikä Sweco?

Sweco on Euroopan johtava rakentamisen asiantuntijayritys. Kaikkiaan 14 500 swecolaisesta lähes 2 000 työskentelee Suomessa. Swecon insinöörit, arkkitehdit ja ympäristöasiantuntijat suunnittelevat ratkaisuja, jotka edistävät yhteiskunnan kestävää kehitystä nyt ja tulevaisuudessa.  Jatkuva kehittyminen ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen on Swecon olemassaolon ja menestyksen perusta. Swecon ajankohtaisia kohteita ovat muun muassa Länsimetro, Metsä Fibren Äänekosken tehdas, Kaisa-talo ja juuri valmistunut OP:n uusi pääkonttori.

Lue lisää www.sweco.fi

Teksti: Riikka Hollo, Kuva: Sini Pennanen