Työhyvinvointi

Suvaitsevaisuus kasvanut 10 vuodessa

17.11.2015 klo 13:57

Mielenterveysbarometri on vuodesta 2005 lähtien kysynyt suomalaisilta, mitä ihmisryhmiä he eivät haluaisi naapureikseen. Suvaitsevaisuus on kasvanut kymmenessä vuodessa lähes kaikkia ryhmiä kohtaan, vaikkakin hitaasti.

Suomalaisten mielestä ei-toivotuimpia ryhmiä naapureiksi ovat huumeiden väärinkäyttäjät, henkirikoksesta tuomitut ja alkoholistit. Muista ryhmistä eniten pelkoa herättivät skitsofreniaa sairastavat, joita ei haluaisi naapurikseen 32 %. Muuten asenteet mielenterveyskuntoutujia kohtaan ovat lieventyneet. Mielenterveysbarometrissa 17 % vierasti heitä naapureina, kun vuonna 2005 vastaava luku oli 30 %.

Asenteet kehittyvät

Sama kehitys näkyy asenteissa kauttaaltaan. Esimerkiksi muista kuin henkirikoksista tuomittuja vierasti kymmenen vuotta sitten 44 %, ja nyt ainoastaan 26 %. Aidsia sairastavia ihmisiä vierasti Mielenterveysbarometrin ensimmäisessä NIMBY-mittarissa 18 % ja nyt 10 %. Homoseksuaalien kohdalla luvut olivat 18 % ja 7 %.

Asenne maahanmuuttajiin on kymmenen vuoden aikana vaihdellut 16-23 %:n välillä eikä selvää myönteistä kehitystä ole nähtävissä. Vuonna 2005 heitä ei halunnut naapurustoon 19 % ja tänä vuonna 17 %. Niiden määrä, jotka hyväksyisivät naapurikseen melkein kenet tahansa, on kasvanut 7 %:sta 12 %:iin.

Not in my backyard 2015 –tutkimus:

Huumeiden väärinkäyttäjät (78 %)
Henkirikoksesta tuomitut (66 %)
Alkoholistit (61 %)
Skitsofreniaa sairastavat (32 %)
Muista kuin henkirikoksista tuomitut (26 %)
Mielenterveyskuntoutujat (18 %)
Maahanmuuttajat (17 %)
Ihmiset, joilla on aids (10 %)

Lähde: Mielenterveyden keskusliitto