Työllisyysnäkymät

Suurin lisätyövoiman tarve Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä kuljetus-, varastointi-, informaatio- ja viestintäaloilla

9.9.2014 klo 10:49

Manpowerin työmarkkinabarometri toteutettiin jälleen Suomessa ja 620 suomalaiselta työnantajalta kysyttiin, miten he arvioivat työntekijöiden määrän kehittyvän seuraavan kolmen kuukauden aikana verrattuna aiempaan kolmeen kuukauteen. Tuloksista saadaan työllistämisaikeiden indikaattori, joka on laskettu vähentämällä työntekijöiden kasvua suunnittelevien työnantajien osuudesta työntekijöiden vähennystä suunnittelevien työnantajien osuus.

Suomalaiset työnantajat ilmoittavat hillitsevänsä rekrytointiaikeitaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Suomen työmarkkinoita kuvaava työllistämisaikeiden indikaattori on loka-joulukuun välisellä ajanjaksolla -1. Heinä-syyskuun väliseen aikaan verrattuna rekrytointinäkymät heikentyivät 7 prosenttiyksiköllä, mutta ovat silti 5 prosenttiyksikköä korkeammalla kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Positiivisimmat työllistämisnäkymät raportoidaan Länsi-Suomen (indikaattori +4 %) ja Etelä-Suomen (indikaattori +3 %) työnantajien keskuudessa, kun taas työnantajat Pohjois-Suomessa (-8 %) odottavat heikoimpia työllistämisnäkymiä. Myös Itä-Suomessa indikaattori on negatiivisen puolella (- 7 %).

Työnantajat ennustavat vähentävänsä työvoiman palkkaamista seuraavan kolmen kuukauden aikana tutkituista kymmenestä toimialasta kuudella. Heikoimmat työllistämisnäkymät ovat kaivostoiminnassa ja louhinnassa. Kolmella toimialalla työnantajat ennustavat työvoiman määrän kasvavan. Merkittävintä kasvun odotetaan olevan kuljetus-, varastointi-, informaatio- ja viestintäaloilla sekä teollisuudessa, joiden indikaattorit ovat +14 % ja +8 %.

Lue tarkemmat tulokset ja kehitys verrattuna aiempaan Manpowerin työmarkkinabarometrin raportista>>

i