Oikotie Työpaikat tutki suomalaisten tyytyväisyyttä työelämäänsä syksyllä 2013. Vastauksia saimme yli 35 000 käyttäjältä ja näistä vastauksista olemme koonneet tulokset yhteen tähän tutkimusraporttiin.

Kysyimme kaiken kaikkiaan kymmenen työelämään liittyvää kysymystä, jotka käsittelivät niin palkkaa, työnhakua, haaveammatissa työskentelyä, stressiä kuin työssä viihtymistäkin. Vastaajat jakautuivat alueellisesti ympäri Suomea ja tuloksia tarkasteltiin tämän lisäksi myös ikäryhmien mukaan.

Työpaikan pysyvyyteen löytyy uskoa

Syksyn aikana yksi jos toinenkin yritys ilmoitti yt-neuvotteluistaan ja irtisanomisistaan, eikä yleinen taloudellinen tilanne antanut aihetta suureen juhlaan työllistymisen näkökulmasta. Tästä huolimatta suurin osa suomalaisista (62 %) uskoi työpaikkansa edelleen säilyvän, kun taas 20 % uskoi nykyisen työnsä olevan tällä hetkellä vaakalaudalla. 18 % taas ei osannut kommentoida työpaikkansa säilyvyyden osalta suuntaan tai toiseen.

56–60-vuotiaista 25 % uskoi työpaikkansa olevan vaakalaudalla. 18–20-vuotiaista vastaajista työpaikkansa säilymisen puolesta taas pelkäsi 23 %. Työikäisistä suurin luotto työnsä säilymiseen oli 26-40-vuotiailla suomalaisilla.

Lapissa nauru raikaa työpäivän aikana eniten

Suomalaiset nauravat työpäivänsä aikana. Jopa 84 % kaikista vastaajista kertoi nauravansa töissä, kun vain 9 % kertoi, ettei nauru kuulu lainkaan heidän työpäiväänsä. Hauskinta töissä on tutkimuksemme mukaan Lapissa, jossa nauru on herkässä työpäivän aikana jopa 90 prosentilla vastaajista. Satakunta, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Etelä-Karjala seuraavat tuloksissa vain hieman Lappia perässä; 88 % alueiden asukkaista kertoi naurun kuuluvan työpäiväänsä.

Iän perusteella eniten työpäivänsä aikana nauravat 61–65-vuotiaat suomalaiset (89 %). Vastaavasti taas vähiten naurua kuuluu 18–20-vuotiaiden sekä 56–60-vuotiaiden työpäivään (77 % vastasi nauravansa).

65 % suomalaisista pitää palkkaansa riittämättömänä

Tutkimuksen mukaan jopa 65 % suomalaisista ei pidä palkkaansa riittävänä ja tyytyväisiä palkkaansa on keskimäärin vain 20 % kansasta. Alueellisesti Lapissa ollaan kaikkein tyytyväisimpiä palkkaukseen: 29 % vastaajista piti palkkaansa riittävänä.

Noin puolet työskentelee haaveammatissaan

Kysyttäessä haaveammatista suomalaisista noin puolet (44 %) on tällä hetkellä haaveammatissaan kun taas 43 % työskentelee jossain muualla, kuin unelmiensa alalla. 61–65-vuotiaista jopa 66 % kertoi olevansa haaveammatissaan, kun 18–20-vuotiaista 57 % ei vielä ollut päässyt unelmiensa ammattiin.

Stressi vaivaa erityisesti nuoria työntekijöitä

Kysyimme suomalaisilta myös työstressistä. 56 % kaikista vastaajista kertoi stressaavansa työssään, kun 26 % paljasti, ettei stressi kuulu heidän työpäiväänsä. Stressaavinta työssä on 26–35-vuotiailla, joista jopa 62 % vastasi stressaavansa työssään. Tutkimuksen mukaan taas vanhemmat ikäpolvet stressaavat keskimäärin vähemmän työssään. Alueellisesti eniten työssä stressataan Pohjanmaalla (62 % vastaajista) ja Etelä-Karjalassa (61 %). ”Stressittömintä” on Ahvenanmaalla, jossa 35 % vastaajista ei koe stressiä työssään.

Kolmasosa suomalaisista pistäisi pomonsa vaihtoon

Suomalaisista 44 % on tyytyväisiä esimieheensä. Pomonsa vaihtoon pistäisi keskimäärin 33 % kaikista vastaajista, kun Uudellamaalla ja Lapissa 38 % vastaajista toivoisi pomonsa vaihtuvan.  Tyytyväisimpiä esimieheensä oltiin Keski-Suomessa (53 % ei vaihtaisi esimiestään).

Tyytyväisimpiä omaan esimieheen ollaan aivan työuran alussa sekä loppupäässä: 54 % 18–25-vuotiaista sekä 66–70-vuotiaista ei vaihtaisi esimiestään.

Työpaikoilla viihdytään keskimäärin hyvin

66 % suomalaisista kertoo viihtyvänsä työpaikallaan. Näistä parhaiten työpaikallaan viihtyvät Lapissa (74 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (73 %) asuvat. Keskimäärin tyytymättömimpiä työpaikkaansa ovat kainuulaiset, joista 21 % kertoi, ettei viihdy työpaikallaan. Iän mukaan jakauma oli suhteellisen tasainen, eikä mikään yksittäinen ikäryhmä noussut tutkimuksessa muista poikkeavasti esiin.

Noin puolet suomalaisista tietää, mitä some paljastaa heistä työnantajille

Kysyimme tutkimuksessa myös vastaajien tietoa ja asenteita työnhakua kohtaan. CV:tään ajan tasalla pitää keskimäärin 57 % kaikista vastaajista. Aktiivisimmin CV:tään päivittävät 26–30-vuotiaat, joista 63 % kertoi CV:nsä olevan ajan tasalla. ”Laiskimpia” CV:n päivittäjiä ovat 46–50-vuotiaat sekä ikäluokat 71 vuodesta ylöspäin.

Noin puolet (45 %) vastaajista kertoi tietävänsä, mitä sosiaalinen media heistä paljastaa työnantajalle. Paras tietämys sosiaalisen median vaikutuksesta työnhakuun ja työelämään oli 31–35-vuotiailla suomalaisilla, joista 53 % vastasi tietävänsä, mitä some heistä paljastaa työnantajalle.

Kaikista vastaajista 42 % kertoi etsivänsä työpaikkoja yrityksen perusteella ja 39 % taas ei. Työnantajamielikuvalla on siis merkitystä työnhaussa ja erityisesti tämä näkyy 26–30-vuotiaiden joukossa, joista jopa 49 % paljasti katsastavansa uusia työmahdollisuuksia yrityksen perusteella. Alueellisesti tämä on yleisintä Uudellamaalla, jossa jopa 50 % vastaajista etsii töitä yrityksen perusteella.

Oikotie Työpaikat uudisti palvelunsa tämän työelämätutkimuksen tulosten avulla

Hyödynsimme tuloksia, koska haluamme tarjoa entistäkin ehompia vinkkejä ja välineitä työelämän laadun parantamiseksi. Vastausten lisäksi saimme yli 3000 mielenkiintoista kertomusta erilaisista vaiheista työelämän varrelta, joita on koottu videoiden ja kertomusten muodossa sivuillemme.

Katso tosielämän uratarinat ja lähde palvelumme siivittämänä oikeille urille>>