Työllisyysnäkymät

Suunnittelualan kasvu jatkuu

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset Skol ry:n suhdannekatsauksen mukaan alan kokonaisliikevaihdon kasvu oli vuonna 2016 yhteensä 13 %.

Kyselyyn vastanneiden alan toimijoiden mukaan suurin haaste kasvulle on hyvien osaajien puute.  Kokeneista ammattilaisista käydään yhä kovempaa kilpailua. Suunnittelualan henkilöstömäärä kasvoi 5,1 % vuonna 2016. Kasvun odotetaan jatkuvan myös tänä vuonna. Rakennesuunnittelijoista ja lvi-suunnittelijoista on eniten pulaa.

Vuoden 2016 alan suurimman laskutuksen teki Granlund Turku eli 251 800 euroa henkeä kohti. Arkkitehtitoimisto Pekka Helin oli arkkitehtitoimistoista laskutukseltaan paras, 162 613 euroa / hlö. Insinööritoimisto SRT:llä oli paras tulos, 42,3 % liikevaihdosta. Arkkitehtitoimistoista paras tulos oli Arkkitehtitoimisto Sarc Oy:llä.

Alan suhdanne näyttää hyvin positiiviselta vuonna 2017. Alalla toimivista yrityksistä 65 % uskoo markkinatilanteen pysyvän ennallaan, 30 % uskoo sen muuttuvan myönteisesti ja 5 % uskoo markkinatilanteen muuttuvan kielteisesti.

Lähde: Rakennuslehti