Työllisyysnäkymät

Suostuisitko vuoden koeaikaan?

23.3.2015 klo 19:32

Ehdotukset työntekijän koeajan pidentämisestä nousevat esiin tämän tästä. Pidempi koeaika olisi helpotus etenkin pienyrityksille. Yrittäjät haluaisivat venyttää koeajan jopa vuoden pituiseksi. Työntekijäpuolen mukaan työnantajat käyttävät koeaikaa jo nyt väärin.

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdotti marraskuussa 2014 koeajan pidentämistä nykyisestä neljästä kuukaudesta puoleen vuoteen. Ehdotuksen taustalla oli se, että työvoiman palkkaaminen helpottuisi. Ministeriön ja työmarkkinaosapuolten väliset neuvottelut päättyivät kuitenkin lyhyeen, koska työnantaja- ja työntekijäpuolen näkemykset asiasta olivat hyvin kaukana toisistaan.

Työsuhteiden purkaminen koeajalla on lisääntynyt. Vaikuttaa siis siltä, että työnantajat käyttävät koeaikaa väärin. Työnantajat eivät uskalla sitoutua työntekijään epävarman taloustilanteen vuoksi.

Työsuhteen päättyminen koeajalla voi merkitä, että työntekijä saa työvoimaviranomaisilta karenssia ja menettää työttömyysturvan määräajaksi. Työvoimatoimistossa voidaan näissä tapauksissa katsoa, että työsuhteen purku on johtunut työntekijästä vaikka näin ei olisikaan.

Koeajan pidentäminen lisää epävarmuutta

Palkansaajajärjestö SAK vastustaa koeaikojen pidentämistä. Sen mielestä ei ole takuita, että muutos parantaisi työllisyyttä. Koeajan pidentäminen lisäisi tarpeettomasti työntekijän epävarmuutta ja turvattomuutta.

Sekä työnantaja- että työntekijäpuolen tuntuma on, että koeaika on hyvin yleisesti käytössä kaikenlaisissa yrityksissä. Joillakin työpaikoilla koeaika sovitaan vakioehtona kaikkiin uusia työntekijöitä koskeviin työsopimuksiin.

Koeaika on yleensä enintään neljä kuukautta. Mikäli määräaikainen työsuhde kestää alle kahdeksan kuukautta, koeaika saa olla enintään puolet työsuhteen kestosta.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mielestä koeajan pidentäminen kuuteen kuukauteen sen sijaan helpottaisi yrittäjiä työllistämään uusia työntekijöitä. Pidempi koeaika hyödyntäisi etenkin pieniä yrittäjiä, joilla on korkea kynnys palkata ensimmäinen työntekijä.

Koeajasta on aina sovittava ennen työsuhteen alkua. Koeaikana niin työnantaja kuin työntekijä voivat lopettaa työsuhteen päättymään heti.

Yrittäjät eivät uskalla palkata

Yrittäjien etujärjestö Suomen Yrittäjät olisi valmis pidentämään koeajan maksimikestoa jopa vuoteen. Pidempi koeaika lieventäisi riskiä, jota etenkin pienille yrityksille muodostuu työntekijän palkkaamisesta.

Kun yrityksessä tarvitaan työpanosta, ei välttämättä palkata työntekijää vaan käytetään esimerkiksi vuokratyötä tai yksittäisiä toimeksiantosopimuksia.

Yksittäisen työsuhteen solmiminen voi olla pienelle yritykselle taloudellisesti kaikkein merkittävin sopimus. Mikäli rekrytointi epäonnistuu, pahimmassa tapauksessa koko yrityksen pystyssä pysyminen saattaa olla vaakalaudalla.

Lähde: Taloussanomat