Talous ja raha

Suomi100 maailmannäyttelyt lisäävät tunnettuutta

Maailmannäyttelyillä on ollut Suomelle tärkeä merkitys identiteetin rakentajana ja kansainvälistymisen edistäjänä. Ateljé Sotamaa suunnittelee Suomen näyttelypaviljongin Astanassa, Kazakstanissa 10.6 – 10.9.2017 pidettävään Expo2017 ”Future Energy” maailmannäyttelyyn.

Historiantutkija, professori Laura Kolbe, kertoi maailmannäyttelyiden merkityksestä Suomen kansainvälisen identiteetin rakentajana.  Maailmannäyttelyt ovat jo sadan vuoden ajan edistäneet suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja luoneet näyteikkunan suomalaisiin innovaatioihin ja arkkitehtuuriin, tieteeseen sekä taiteeseen. Suomen paviljonki on esitellyt Suomea ja sen yhteiskuntaa maailmalle. Arkkitehtuurisesti ainutlaatuiset paviljongit maailmannäyttelyissä ovat herättäneet kansainvälistä kiinnostusta ja saaneet lukuisia palkintoja.

Expo 2017 Suomen paviljonki kertoo tarinaa tavastamme lähestyä energiaan liittyviä haasteita. Paviljongin suunnittelee Ateljé Sotamaa kokonaistaideteoksena, jossa arkkitehtuuri ja näyttelysisältö nivoutuvat toisiinsa.  Päämääränä on tuottaa näyttely-yleisölle elämys, joka saa heidät spontaanisti kiinnostumaan Suomesta ja aktiivisesti tutkimaan näyttelyn sisältöä.

Paviljonki koostuu viidestä veistoksellisesta rakennuksesta, joista jokainen sisältää oman tarinansa ja tunnelmansa. Yksi keskittyy energian tuotantoon, toinen energiatehokkuuteen, kolmas puhtaaseen veteen, neljäs koulutukseen. Rakennusten välinen tila on soljuva ja jännittävä sisältäen aihepiirien väliin asettuvaa näyttelysisältöä.

Paviljonki herättelee kaikkia aisteja. Tunnelma on viritetty digitaalisen maailman ja luonnontilan välimaastoon, jotta viesti teknologiaosaamisestamme ja sen harmonisesta suhteesta luontoon välittyy yleisölle intuitiivisesti. Paviljongin kokonaistoteutus on esimerkki suomalaisesta osaamisesta ja kestävän kehityksen mukaisista ratkaisuista. Rakennukset on suunniteltu niin, että ne voidaan purkaa, kierrättää tai tarvittaessa rakentaa uudelleen.

Yksi Expo 2017-pääkumppaneista on Isku Oy, jonka muotoilujohtaja Antti Olin kertoi maailmannäyttelyiden hyödystä yritysnäkökulmasta. Shanghain maailmannäyttelyn 2010 jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö teetti selvityksen yhteistyökumppanien saamasta hyödystä.  Tärkeimpänä tekijänä osallistumisessa pidettiin yrityksen ja julkisen organisaation profiilin korottamista sekä Suomen tunnettuuden lisäämistä maailmalla.

Lähde: Finland at Astana Expo 2017 ja Press & PR d’Oro