Työllisyysnäkymät

Suomessa 364 000 yritystä

22.12.2015 klo 7:00

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa toimi 364 000 yritystä vuonna 2014.

Yrityksillä oli kaiken kaikkiaan 395 000 toimipaikkaa. Toimipaikat työllistivät 1,4 miljoonaa henkilöä. Miltei puolet työllisistä toimi eri palvelualoilla. Palvelualojen merkitys työllistämisessä vaihteli maakunnittain.Toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 385 mrd. euroa. Teollisuuden osuus tästä oli 44 %, kaupan osuus 31 % ja palveluiden osuus 23 %.

Kolme suurinta maakuntaa Pirkanmaa, Uusimaa ja Varsinais-Suomi tuottivat suuren osan eli 62 % toimipaikkojen yhteenlasketusta liikevaihdosta. Ne työllistivät 54 % toimipaikkojen henkilöstömäärästä. Toimipaikan keskikoko on 3,6 henkilöä. Liikevaihtoa kertyi keskimäärin 0,9 milj. euroa toimipaikkaa ja 0,3 milj. euroa henkilöä kohti.

Lähde: Tilastokeskus