Työhyvinvointi

Suomessa 127 000 työtapaturmaa v. 2015

7.12.2017 klo 7:00

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 127 000 työtapaturmaa. Määrä kasvoi hieman edellisvuodesta.

Palkansaajille työtapaturmia sattui 117 000 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) yhteensä 10 700. Suuri osa tapaturmista sattui työpaikoilla tai työliikenteessä: eli lähes 107 000 tapausta, kun taas 21 000 työtapaturmaa sattui työmatkoilla.

Työpaikalla tai työmatkalla menehtyi yhteensä 51 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 27, maatalousyrittäjien 5 ja muiden yrittäjien 3. Työmatkalla sattui yhteensä 16 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista 13 palkansaajille ja 3 yrittäjille. Työkuolemien määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta. Kaikista kuolemaan johtaneen työtapaturman uhreista 40 oli palkansaajia, 5 maatalousyrittäjiä ja 6 muita yrittäjiä.

Lähde: Tilastokeskus