Työllisyysnäkymät

Suomen Yrittäjiltä oma esitys työpaikkojen luomiseksi

29.9.2016 klo 13:44

Suomen Yrittäjät on laatinut oman työllisyysohjelman. Se esittää uudistuksia, jotka auttaisivat luomaan Suomeen lisää työpaikkoja.

Järjestö esittää työpaikoille lisää sopimisen vapautta, työllistämisen riskien alentamista, normien purkamista työlainsäädännöstä, kannustinloukkujen purkamista, työttömyysturvajärjestelmän kehittämistä, oppisopimusmallia nuorille, kotoutussopimusta maahanmuuttajille, koulutussopimuksen aikaistamista sekä investointien nopeuttamista investointi- ja toimintavarauksella. Suomen Yrittäjien mukaan näillä toimilla syntyisi kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

Suomen Yrittäjät on pettynyt siihen, ettei järjestöä kutsuttu mukaan kolmikantaiseen työryhmään, joka on valmistellut työllisyyspakettia. Järjestön puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo, että uudet työpaikat ovat jo pitkään syntyneet pk-yrityksiin. Lisäksi hallituksen tavoitteena pitäisi olla vähintään 100 000 uuden työpaikan luominen, 10 000 ei riitä.

Lähde: Suomen Yrittäjät