Talous ja raha

Suomen vienti alkaa vetää

8.8.2016 klo 12:51

Tullin ennakkotilaston mukaan Suomen tavaraviennin arvo oli kesäkuussa hieman yli 4,9 miljardia euroa. Se on viisi prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 kesäkuussa.

Edellisen kerran viennin arvo kasvoi heinäkuussa 2015. Kesäkuun 2016 kasvun syynä yksi suuri laivakauppa. Koko alkuvuoden 2016 kehitys on ollut kesäkuuta huonompi. Tammi-kesäkuun 2016 vienti laski viisi prosenttia verrattuna vuoden 2015 vastaavaan aikaan.

Tuonti nousi kesäkuussa kaksi prosenttia

Tuonti oli arvoltaan 4,6 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla laski prosentin verrattuna vuoden 2016 alkupuoliskoon.
Kuukausittainen kauppataseen ylijäämää kirjattiin 325 miljoonaa euroa. Vuoden alkupuoliskolla kauppataseen alijäämää kertyi 990 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 kesäkuussa kauppatase oli 175 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tammi-kesäkuussa ylijäämää oli 260 miljoonaa euroa.

Yksi iso laivakauppa

Tavaraviennin arvon kasvu juontaa juurensa 480 miljoonan euron arvoisesta laivatoimituksesta Saksaan. Ilman alustoimitusta kokonaisvienti olisi kesäkuussa vähentynyt noin viisi prosenttia.

Öljyjalosteiden viennin arvo suureni kesäkuussa huomattavasti, mutta sahatavaran osalle tilastoitiin loivempaa nousua. Koneiden ja laitteiden, kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden, metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti heikkeni kesäkuussa 2016.

Öljyn tuonnin arvo jatkoi huhtikuussa alkanutta kasvuaan. Myös koneiden ja laitteiden tuonti vahvistui kesäkuussa. Kokonaistuonnin kasvua tuki erityisesti Ranskasta tuotu lentokone. Laskussa olivat kemianteollisuuden tuotteiden, raudan ja teräksen sekä malmien ja rikasteiden tuonti.

Vienti EU-maihin nousi

Kesäkuussa vienti EU-maihin nousi 15 prosenttia ja tuonti EU:sta kaksi prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle laski tuolloin seitsemän prosenttia. Sen sijaan tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi kolme prosenttia.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla vienti EU-maihin väheni kolme prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Vienti Saksaan kasvoi huomattavasti kesäkuussa ja vienti Ruotsiin, Belgiaan ja Ranskaan vahvistui. Vienti muihin Suomen tärkeimpiin kauppakumppanimaihin laski. Tuonti Saksasta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta ja Alankomaista väheni, mutta tuonti Ranskasta kasvoi.

Lähde: Talouselämä