Työllisyysnäkymät

Suomen vastuullisin ala

7.1.2016 klo 7:00

Suomalaisten mielestä päivittäistavarakauppa on vastuullinen ala.

Selvityksen mukaan suomalaiset arvioivat päivittäistavarakaupan neljättä kertaa peräkkäin parhaiten yhteiskuntavastuuta kantavaksi toimialaksi. Tutkimusyritys YouGovin toimialojen yhteiskuntavastuuta kartoittavassa kyselytutkimuksessa oli mukana 11 elinkeinoelämän toimialaa sekä kunnat ja valtio.

Päivittäistavarakaupan vastuullinen toiminta on läsnä ihmisten arjessa joka päivä. Ala on merkittävä työllistäjä, joka investoi Suomeen satoja miljoonia euroja joka vuosi. Toimialojen vastuullisuutta arvioitiin tutkimuksessa viiden osa-alueen eli 1) työllisyyden, 2) työhyvinvoinnin, 3) tuote- ja palvelulaadun, 4) kansantalouden sekä 5) ympäristön näkökulmista.

Taustaa:

Tutkimus tehtiin joulukuussa 2015 haastattelemalla sähköisellä lomakkeella 1006 täysi-ikäistä suomalaista iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan edustavalla otoksella YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa.

Lähde: Talouselämä