Työuran alussa

Suomen Pisa-tulokset kertovat syrjäytymisen uhasta

7.12.2016 klo 19:34

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan on kohtalokasta, että syrjäytyminen alkaa jo peruskoulusta.

Vaikka Suomi sijoittuu OECD:n Pisa 2015 -tutkimuksessa kärkimaiden joukkoon oppimistulokset luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa ovat laskeneet vertailuvuodesta 2006.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on nyt erityisen huolestunut heikosti osaavien oppilaiden määrän nopeasta kasvusta. Vaikka Suomen Pisa-tulostaso on yhä kansainvälisesti vertaillen huippua, suunta on väärä ja vaatii nopean kurssinmuutoksen.

Eriarvoisuus kasvaa

Tuoreet Pisa-tulokset kertovat eriarvoisuuden kasvusta. Vanhempien taustan vaikutus oppimistuloksiin on kasvanut ja alueelliset erot jyrkkenevät.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan tulokset ovat selvä uhka työelämästä syrjäytymiseen. Onkin hyvin kohtalokasta, jos syrjäytyminen alkaa jo peruskoulusta.

OAJ on aiemminkin kritisoinut ns. kolmiportaisen tuen toimivuutta ja epäilyt näyttävät pitävän paikkansa. Tuen tarpeessa olevat oppilaat eivät saa riittävää tukea koulunkäyntiinsä. Samalla myös nopeasti oppivien ja erittäin hyvin menestyvien oppilaiden osuus on pienentynyt.

Lähde: Kauppalehti