Talous ja raha

Suomen palkkataso korkea

17.3.2016 klo 7:00

Suomalaisten palkkataso on korkea kansainvälisesti vertailtuna.

Tosin ammatti-, työtehtävä- ja koulutustasokohtaisia eroja on. Vertailemiseen vaikuttaa myös se, vertaillaanko ostovoimaa vai nimellistä palkkaa. Kun huomioidaan ostovoima, Suomen asema laskee lähemmäksi EU:n keskitasoa.

Vertailuissa otetaan huomioon myös verotus ja tulonsiirrot. Suomalaisen keskipalkka on noin 41 800 euroa. Jos ansiot ovat tätä luokkaa, verotus on 2,7 prosenttiyksikköä kireämpää kuin eurooppalaisissa vertailumaissa keskimäärin. Jos tulot ovat 135 800 euroa, verotus on 7,3 prosenttiyksikköä kovempaa kuin keskimäärin. Suurituloisilla tuloveroprosentti on Suomessa Euroopan kolmanneksi korkein.

Suomessa verotus on sitä kireämpää, mitä suurempi palkka on. Kuluttajan ostovoimaa syö myös se, että Suomessa tuotteet ja palvelut ovat muuhun Eurooppaan verrattuna kalliita.

Lähde: Kauppalehti