Talous ja raha

Suomen palkkakehitys erilaista kuin muissa Pohjoismaissa

20.9.2016 klo 13:00

Palkkakehitys on ollut finanssikriisin jälkeen Suomessa erilaista kuin muissa Pohjoismaissa. Tämä käy ilmi Korn Ferryn Hay Groupin uudesta tutkimuksesta, joka käsittelee globaalia sekä Suomen palkkakehitystä vuosien 2008 ja 2015 välillä.

Muissa Pohjoismaissa palkansaajien ostovoima on kasvanut reippaasti, mutta Suomessa palkankorotuksista saatu hyöty on jäänyt huomattavasti pienemmäksi inflaation vuoksi. Tutkimuksen mukaan palkat nousivat voimakkaimmin Norjassa ja Ruotsissa; jopa selvästi enemmän kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Euroopan suurissa talousmaissa.

Palkat nousivat Norjassa 12,6, Ruotsissa 11,3, Tanskassa 3,5 ja Suomessa vain noin 1,4 prosenttia. Saksassa ja Ranskassa palkat nousivat noin 5 prosenttia, kun taas Isossa-Britanniassa palkat laskivat 0,1 prosenttia. Yhdysvalloissa palkat laskivat yli 3 prosenttia.

Vaikka Suomessa palkat nousivat kansainvälisesti vertailtuna varsin hyvin, korkea inflaatio söi palkankorotuksia voimakkaasti. Vuosien 2008 ja 2015 välillä inflaatio söi 13,7 prosenttiyksikköä Suomen palkankorotuksista. Ruotsissa luku oli 4,2 prosenttiyksikköä ja Ranskassa ja Saksassa noin 8 prosenttiyksikköä.

Ylimmät palkkaluokat nousseet eniten

Suomessa ja Norjassa ylimmät palkkaluokat ovat nousseet finanssikriisin jälkeen eniten. Yhdysvalloissa kehitys on ollut polarisoitunutta inflaatiokorjauksen jälkeen: alimmat palkat ovat laskeneet yli 14 prosenttia, keskiluokan palkat nousseet 2 prosenttia ja ylimmät palkat ovat nousseet 3,5 prosenttia. Ranskassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa alimmat palkat ovat nousseet hieman enemmän kuin muiden palkkaluokkien palkat.

Lähde: Talouselämä