Työnhaku

Suomen osaajapula jatkaa kasvuaan

12.7.2018 klo 12:49

45 prosenttia suomalaisista työnantajista kertoo vaikeuksista täyttää avoimia tehtäviä. Miksi?

Pula hakijoista ja osaamisen sekä kokemuksen puute ovat pääsyitä sille, miksi työnantajat eivät löydä sopivia työntekijöitä. Vaikeimmaksi koetaan ammattityöntekijöiden, autonkuljettajien ja asiantuntijoiden palkkaaminen.

ManpowerGroupin vuoden 2018 Talent Shortage Survey -tutkimuksen mukaan Suomen työnantajista 45 %:lla on vaikeuksia täyttää avoimia työtehtäviä, kun vastaava luku vuonna 2016 oli 37 %.

Osaajapula pahin 12 vuoteen

Suomi on työvoiman saatavuuden osalta huomattavasti vaikeammassa tilanteessa kuin esimerkiksi Iso-Britannia tai Norja, joissa työvoiman saantivaikeuksista raportoi vain 19 % ja 25 % vastaajista. Suomi on ohittanut jopa Ruotsin, jossa neljä kymmenestä työnantajasta kamppailee osaajien saatavuuden takia. Maailman mittakaavassa osaajapula on pahin 12 vuoteen.

Hakijapula vai osaajapula?

Tämänhetkisessä työmarkkinatilanteessa avoimia työtehtäviä on enemmän kuin tekijöitä tai oikeanlaisia osaajia. Nyt pitäisikin erottaa toisistaan kaksi asiaa, hakijapula ja osaajapula. Huutava hakijapula on vaikeuttanut työnantajien uusia rekrytointeja jo vuosia, etenkin, kun haussa on ollut ammattityöntekijöitä, siivoojia ja autonkuljettajia.

Varsinainen osaajapula on kuitenkin kehittynyt ja pahentunut tietotyön, teknologian ja digitaalisen maailman ripeän kehittymisen myötä. Näillä aloilla pulaa on enemmänkin tarvittavasta ajantasaisesta osaamisesta kuin hakijoista. Useimpiin vaikeimmin täytettäviin työtehtäviin vaaditaan keskiasteen jälkeistä koulutusta, mutta ei välttämättä ylempää korkeakoulututkintoa.

ManpowerGroupin Suomen toimitusjohtaja Matti Kariolan mukaan osaavien työntekijöiden kysyntä jatkaa Suomessa kasvuaan lähes kaikilla aloilla.

Tällä hetkellä työnantajat eivät löydä osaajia, joilla olisi sopiva yhdistelmä teknistä osaamista ja työelämätaitoja. Työntekijöiden houkuttelua, rekrytointia ja sitouttamista on siten lähestyttävä uudesta näkökulmasta. Työnantajien on tarpeen mukaan ostettava ja vuokrattava osaamista sekä autettava työntekijöitä hankkimaan uusissa tehtävissä vaadittavia taitoja.

Vaikeimmin täytettävät työtehtävät Suomessa vuonna 2018:

Ammattityöntekijät

Autonkuljettajat

Asiantuntijat

Asiakaspalvelijat

Teknikot

Siivoojat

Myyntiedustajat

Insinöörit

Johtajat

Laskentatoimen ja rahoituksen asiantuntijat

ManpowerGroupin vuosittaiseen Talent Shortage -tutkimukseenosallistui lähes 40 000 työnantajaa 43 maasta. Tutkimus kartoitti osaajapulan vaikutuksia globaaleihin työmarkkinoihin ja liiketoimintaan sekä työnantajien näkemyksiä siitä, miten tiettyjen alojen osaajapulaan vastataan.

Lähde: STT, ManpowerGroup