Työhyvinvointi

Suomalaistutkimus: Kokemus työn merkityksellisyydestä lisää työtehokkuutta ja sitoutumista

Työntekijän kokemus oman työn merkityksellisyydestä on yhteydessä yksilön parempaan työtehokkuuteen ja työpaikkaan sitoutumiseen. Tämä ilmenee tuoreesta pro gradu -tutkimuksesta, jonka psykologi Jaakko Sahimaa on toteuttanut Frank Martelan ja Christian Hakulisen ohjauksessa Helsingin yliopistolle.

– Ihmisellä on hyvin perustavanlaatuinen tarve kokea oma toimintansa merkitykselliseksi. Elämästä katoaa mielekkyys, jos omalle toiminnalleen ja työlleen ei löydä syvällisempää merkitystä, Jaakko Sahimaa sanoo.

Työn merkityksellisyys tuo lisäarvoa työhön. Tutkimuksessaan Sahimaa pyrki selvittämään, mitkä tekijät luovat kokemusta työn merkityksellisyydestä ja toisaalta millaisia hyötyjä merkityksellisyyden löytämisestä on yksilölle ja organisaatioille ja yhteiskunnalle.

– Tutkimuksessani tuli selkeästi esille, että työn merkityksellisyys on yhteydessä kahteen keskeiseen organisaatiotason hyötyyn: suurempaan työpaikkaan sitoutumiseen sekä parempaan työtehokkuuteen. Tämän lisäksi myös yleinen työtyytyväisyys ja työpaikalla tapahtuva vapaaehtoisuus on korkeammalla tasolla, jos työnsä kokee merkitykselliseksi. Työn merkityksellisyys tuo siis lisäarvoa niin yksilölle, organisaatiolle kuin yhteiskunnallekin.

Miten voi saada merkityksellisyyttä työhön?

Tutkija Frank Martelan ja tutkija Christian Hakulisen ohjauksessa tehdyssä pro gradussa tarkasteltiin ihmisen psykologisia perustarpeita – autonomiaa, kompetenssia, yhteenkuuluvuutta ja hyväntahtoisuutta – työn merkityksellisyyden kokemuksen lähteinä. Työn merkityksellisyyden lähteitä voidaan Jaakko Sahimaan mukaan jaotella neljälle tasolle: yksilötasolle, sosiaaliselle tasolle, organisaatiotasolle ja yhteiskunnalliselle tasolle.

– Työn merkityksellisyyden tulisi optimitilanteessa läpileikata kaikki merkityksellisyyden neljä tasoa, aina henkilökohtaisesta kokemuksesta yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen asti. Tällöin voisi Puolustusvoimien sloganin mukaisesti todeta tekevänsä ’Työtä, jolla on tarkoitus’, Sahimaa sanoo hymyillen.

”Mr. Meaning” tutkimuksen taustalla

Tutkimuksen tekijä Jaakko ”Mr. Meaning” Sahimaa, 25, on juuri valmistunut psykologi ja hän valmistuu pian myös tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Lappeenrannan Teknillisestä yliopistosta. Sahimaa on kiinnostunut suomalaisen työelämän parantamisesta ja haluaa tehdä suomalaisesta työelämästä entistä mielekkäämpää ja merkityksellisempää.

Merkitykselliseksi kokemiensa tavoitteiden eteen Jaakko Sahimaa tekee töitä työterveys- ja hyvinvointialaa uudistavassa Heltissä, jota hän kuvailee unelmatyönantajaksi. Heltissä Sahimaa vastaa yksilöille ja organisaatioille suunnatun psykologityön kehittämisestä ja koordinoinnista.

Parhaillaan vasta valmistunut psykologi on myös starttailemassa yhdessä muiden toimijoiden kanssa Meaningful Work Finland ry:n toimintaa. Yhdistyksen tavoitteena on kerätä yhteen merkityksellisen työn teemasta kiinnostuneet yritykset, tutkimuslaitokset, julkiset toimijat sekä yksittäiset ihmiset ja nostaa esiin merkityksellisen työn ja merkityksen johtamisen tärkeyttä yhteiskunnassa ja työelämässä.

– Suomalainen yhteiskunta tarvitsee oman missionsa löytäneitä toimijoita, sekä yksilöitä että organisaatioita, jotka ovat sisäistäneet oman olemassaolonsa tarkoituksen. Näin he voivat omalla panoksellaan olla tehokkaasti edistämässä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja kukoistusta – nyt ja tulevaisuudessa. Ja ehkä hamassa tulevaisuudessa Suomi200-juhlavuonna voidaan juhlistaa sitten näitä merkityksellistä ja vaikuttavaa yhteiskunnallista työtä tehneitä toimijoita, Jaakko Sahimaa sanoo.

Lisätietoja:

Pro gradu -tutkielma

Työvitutustesti