Työllisyysnäkymät

Suomalaisten työnantajien arviot työllistämisnäkymistä huhti-kesäkuulle varovaisen optimistiset

10.1.2014 klo 14:00

Suomen työmarkkinoita kuvaava työllistämisaikeiden indikaattori asettuu tämän vuoden huhti-kesäkuulle positiiviselle +9 prosentin tasolle.

Verrattuna viime vuoden samaan aikaan, työllistämisnäkymät kasvoivat 7 prosenttiyksikköä. Tämän vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna työllistämisaikeet ovat kasvaneet jopa 15 prosenttiyksikköä. Näkymät vuoden toiselle kvartaalille ovat vahvimmat sitten vuoden 2012 viimeisen neljänneksen, jolloin työmarkkinabarometri toteutettiin ensimmäisen kerran.

Manpowerin työmarkkinabarometri toteutettiin haastattelemalla 621:tä työnantajaa eri puolella Suomea. Työnantajilta kysyttiin, miten he arvioivat työntekijöiden määrän kehittyvän seuraavan kolmen kuukauden aikana verrattuna aiempaan kolmeen kuukauteen. Työllistämisaikeiden indikaattori lasketaan vähentämällä työntekijöiden kasvua suunnittelevien työnantajien osuudesta työntekijöiden vähennystä suunnittelevien työnantajien osuus.

Työmarkkinabarometrin mukaan 16 prosenttia suomalaisista työnantajista arvioi henkilöstötarpeensa kasvavan huhti-kesäkuun aikana, kun taas 7 prosenttia suunnittelee vähentävänsä henkilökunnan määrää. 72 prosenttia työnantajista arvioi henkilöstömääränsä pysyvän muuttumattomana verrattuna aiempaan kolmeen kuukauteen.

Alueellisesti tarkasteltuna työnantajat odottavat henkilöstön määrän kasvavan koko Suomessa. Vahvimmat näkymät ovat Pohjois-Suomessa, jossa työllistämisaikeiden indikaattori on voimistunut jopa 44 prosenttiyksikköä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Pohjois-Suomessa työllistämisaikeiden indikaattori on +19 % huhti-kesäkuulle. Työpaikkojen määrän odotetaan kasvavan myös Itä-Suomessa, jossa työllistämisaikeiden indikaattori on toiseksi korkein, +11 %. Itä-Suomen indikaattori on voimistunut 29 prosenttiyksikköä verrattuna edelliseen kolmeen kuukauteen. Länsi-Suomessa indikaattori on voimistunut 11 prosenttiyksikköä asettuen + 9 %:n tasolle. Indikaattori laski ainoastaan Etelä-Suomessa, jossa jäätiin kuitenkin positiivisen puolelle indikaattorin ollessa +1 %. Laskua edelliseen kvartaaliin oli 8 prosenttiyksikköä.

Toimialavertailussa suomalaiset työnantajat arvioivat henkilöstömäärän kasvavan huhti-kesäkuussa seitsemällä toimialalla kymmenestä. Henkilöstömäärän vähenemistä odotetaan ainoastaan julkinen hallinto, koulutus ja terveys- ja sosiaalipalvelut -aloilla, jossa indikaattori on -5 %. Voimakkaimmat työllistämisnäkymät löytyvät rakennusalalla indikaattorin ollessa + 34 %. Rakennusalan näkymät voimistuivat myös eniten, jopa 57 prosenttiyksikköä verrattuna tammi-maaliskuuhun. Reipasta työllistämistahtia odotetaan myös maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä kaivostoiminta- ja louhinta-alalla, jossa molemmissa indikaattori näyttää +16 prosenttia. Työnantajat arvioivat henkilöstömäärän kasvavan kohtuullisen vilkkaasti myös rahoitus ja vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämän palvelut – aloilla (+13 %) sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnassa (+11 %). Varovaista kasvua odotetaan tukku- ja vähittäiskaupassa, jossa indikaattori on +5 %. Verrattuna tämän vuoden tammi-maaliskuun tilanteeseen työnantajien työllistämisarviot heikentyivät kolmella ja vahvistuivat seitsemällä toimialalla kymmenestä. Heikointa kehitys oli teollisuudessa, jossa näkymät heikkenivät 12 prosenttiyksikköä.

Lähde: Manpower työmarkkinabarometri Suomi Q2/2014

> Lue Manpowerin työmarkkinabarometrin raportti kokonaisuudessaan