Työhyvinvointi

Suomalaiset vähiten halukkaita sitoutumaan työpaikkoihinsa

Academic Workin julkaiseman Young Professional Attraction Index (YPAI) -tutkimuksen mukaan pohjoismaisten nuorten, korkeakoulutettujen ammattilaisten toiveissa on eroja heidän työnantajiaan ja työpaikkojaan kohtaan.

Suomalaisista nuorista ammattilaisista vain kolmasosa olisi valmis sitoutumaan työnantajaansa yli viideksi vuodeksi, kun taas tanskalaisista vastaajista 74 % olisi siihen valmis.

Suomalaisille vastaajille tärkeimpiä syitä samalla työnantajalla pysymiseen olivat hyvät suhteet esimieheen ja työkavereihin. Myös etenemismahdollisuudet yrityksen sisällä ovat tärkeitä.

Suomalaiset sietävät huonoa esimiestä paremmin, mikäli työilmapiiri työpaikalla on muuten hyvä. Ruotsalaisille sen sijaan moderni johtajuus oli tärkein tekijä uutta työnantajaa valittaessa.

Joustavat työnteon mahdollisuudet kiinnostivat suomalaisia enemmän kuin muita pohjoismaalaisia. Työpaikan fyysiset puitteet kiinnostivat kaikista vähiten. Suomalaiset ovat valmiita käyttämään työmatkoihinsa jopa kaksi tuntia päivittäin hyvän työnantajan takia.

Lähde: Academic Work