Talous ja raha

Suomalaiset luottavat perinteisiin maksutapoihin

21.11.2016 klo 7:00

Uusi Kaupan liiton tutkimus osoittaa, että suomalaiset luottavat vahvasti perinteisiin maksutapoihin, ennen kaikkea käteiseen. Vaikka käteisessä on omat hyötynsä, se ei ole kuitenkaan välttämättä turvallisin tapa maksaa.

Lähimaksamista pidetään nopeana, käteistä turvallisena

Kaupan liiton uusi selvitys valottaa suomalaisten luottamusta eri maksutapoihin verkossa ja kivijalkaliikkeissä. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa suomalaisten suhtautumista lähimaksamiseen, käteiseen rahaan sekä asenteita verkkomaksamiseen.

Tutkimus osoittaa, että lähimaksamista kortilla pidetään nopeana tapana maksaa pieniä ostoksia (alle 25 euroa). Jopa 88 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että lähimaksaminen kortilla on joko erittäin nopeaa tai melko nopeaa. Käteistä rahaa piti erittäin nopeana tai melko nopeana 62 prosenttia vastaajista. Lähimaksamista pidettiin myös hyvin helppona tapana maksaa.

Vaikka lähimaksamista pidetään nopeana ja helppona maksutapana, se koetaan kuitenkin selvästi turvattomammaksi kuin käteinen. Vastaajista 57 prosenttia on sitä mieltä, että lahimaksaminen on erittäin turvallinen tai melko turvallinen tapa maksaa, kun käteisen kohdalla sama luku on 80 prosenttia. Käteinen näyttää siis pitävän edelleen vankkaa asemaa turvallisena maksutapana suomalaisten keskuudessa.

Käteisen turvallisuutta liioitellaan – sähköiset maksutavat tuovat uudenlaista turvaa

Käteisen rahan suosio turvallisena maksutapana ei yllätä: se on anonyymiä ja sitä käyttämällä välttää maksuvälinepetosriskin. Toisaalta käteisen riskeille ollaan usein sokeita. Siinä missä käteinen on anonyymiä maksettaessa, se on anonyymiä myös kadotessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että käteinen on hukkuessaan menetettyä varallisuutta, toisin kuin vaikkapa maksukortti, jonka voi sulkea.

Käteinen on riskialtis maksutapa myös varkauksien kannalta siinä mielessä, että menetettyä valuuttaa on hankala jäljittää. Melko yleinen harhaluulo on myöskin se, että perinteisen pankkikortin tai luottokortin kantaminen mukana tarkoittaisi koko tilin mukana kuljettamista. Nykyään lähes jokainen pankki tarjoaa käyttörajojen asettamista mobiilipalveluna, jolloin kortin käyttämistä on helppo rajoittaa tarpeen mukaan. Päivittäiseksi käyttörajaksi voidaan asettaa esimerkiksi kaksisataa euroa, jolloin kortin hukkuessa menetys voi olla enimmillään kaksisataa euroa, mikäli kortti suljetaan saman päivän aikana. Lisäksi kortille voidaan asettaa maakohtaisia rajoituksia, jolloin kortin käyttö voidaan rajoittaa esimerkiksi Suomeen.

Käteisen etuna on kuitenkin sen anonymiteetti, jota sähköisten maksuvälineiden on vaikea haastaa. Toisaalta esimerkiksi bitcoin on tunnettu ja jatkuvasti suosiotaan lisäävä maksutapa, joka on käyttäjille täysin anonyymi.

Joonas Heikkinen / VertaaEnsin.fi