Työllisyysnäkymät

Suomalaiset eläkkeelle keskimäärin 61,2-vuotiaina

1.3.2018 klo 11:47

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan suomalaiset jäivät vuonna 2017 eläkkeelle keskimäärin 61,2-vuotiaina, minkä on noin kuukauden myöhempään kuin vuonna 2016.

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut 2000-luvun alusta 2,4 vuotta. Eläkkeellesiirtymisiän odotetaan nousevan edelleen vuonna 2019, kun eläkeuudistuksen vaikutukset alkavat näkyä.

Työeläkkeelle siirtyi vuonna 2017 yhteensä 75 000 henkilöä eli hieman vähemmän kuin vuonna 2016. Heistä vanhuuseläkkeelle jäi kolme neljästä, eli 57 000 henkilöä. Näin oli myös vuonna 2016. Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä on vakiintunut vajaaseen 19 000 henkilöön viime vuosina. Samaan aikaan entistä suurempi osa työkyvyttömyyseläkkeistä alkaa osaeläkkeinä.

Tilastokeskuksen mukaan 55-59-vuotiaiden työllisyysaste on jo 76 % ja 60-64-vuotiaiden 49 %. Määrät ovat nousseet 10 prosenttiyksikköä runsaassa vuosikymmenessä. ETK:n kehityspäällikkö Jari Kanniston mukaan viime vuosina erityisesti yli 60-vuotiaiden työllisyysaste on noussut selvästi, todennäköisesti työttömyysputkeen tehtyjen muutosten ja varhaiseläkereittien karsimisen takia.

Lähde: Eläketurvakeskus