Työnhaku

Suomalaiset eivät mielellään muuta työn perässä

Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan ainoastaan alle 1/3 työikäisistä suomalaisista olisi valmis muuttamaan työn perässä, mikäli he jäisivät työttömiksi.

Lähes puolet vastaajista sanoi, ettei olisi valmis muuttamaan, ja 1/4 ei osannut kertoa miten toimisi tuossa tilanteessa. Muuttohaluttomuus on haaste tilanteessa, jossa kohtaanto-ongelmien takia työvoimapulasta kärsitään koko Suomessa.

Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäisen mukaan todetulla muuttovalmiudella on tutkimusten mukaan vaikutusta todelliseen muuttamispäätökseen. Siksi onkin hieman huolestuttavaa, että vain harva suomalainen olisi valmis muuttamaan työn perässä. Jos osaaminen ja työvoimatarve sijaitsevat eri puolilla Suomea, seurauksena on rakenteellista työttömyyttä ja työvoimapulaa.

Muuttohalukkuudessa ei ollut suuria alueellisia eroja, mutta korkeasti koulutetut ja nuoret ovat muita valmiimpia muuttamaan työn perässä toiselle paikkakunnalle. Asumismuodolla ei sen sijaan ollut vaikutusta muuttovalmiuteen; omistus- ja vuokra-asujat olivat yhtä haluttomia muuttamaan työn perässä.

Olli Kärkkäisen mielestä tulisi pohtia, miten ihmisiä voitaisiin kannustaa ja auttaa muuttamaan työn perässä. Yksi mahdollinen tukitoimi voisi olla muuttoveroksikin kutsutun varainsiirtoveron pienentäminen.

Lähde: Nordea