Työhyvinvointi

Suomalainen mies pukeutuu

22.9.2015 klo 13:56

Tutkimuksen mukaan suomalainen mies on kiinnostunut pukeutumisesta, vaikka naiset ovatkin asiasta eri mieltä.

Neljä viidestä suomalaismiehestä on kiinnostunut pukeutumisesta ja yli puolet kiinnittää päivittäin huomiota pukeutumisvalintoihinsa. Se ei kuitenkaan ole tarpeeksi, sanovat naiset. Tulokset käyvät ilmi miesten pukuvalmistaja Turon teettämästä laajasta miesten pukeutumista koskevasta tutkimuksesta.

Tutkimukseen vastanneista miehistä 32 prosenttia sanoo olevansa kiinnostunut ja 51 prosenttia kiinnostunut jossain määrin pukeutumisesta. Lähes kuusi kymmenestä kyselyyn vastanneesta miehestä kertoi kiinnittävänsä huomiota pukeutumisvalintoihinsa päivittäin. Vain neljäsosa oli sitä mieltä, ettei pukeutuminen ole heille tärkeässä roolissa vapaa-ajalla tai työelämässä.

Naiset eivät osta väitettä

Naiset eivät kuitenkaan osta väitettä pukeutumisesta kiinnostuneista suomalaismiehistä – ja he seuraavat asiaa tarkkaan. 82 prosenttia tutkimukseen vastanneista naisista sanoi kiinnittävänsä huomiota puolisonsa pukeutumiseen. Seitsemän kymmenestä naisesta toivoisi miesten panostavan siihen enemmän.

Naisilla on suuri vaikutus miesten pukeutumiseen. He seuraavat muotia miehiä enemmän, ja miehet luottavat puolisoidensa tyylisilmään. Tutkimuksen mukaan miesten tärkein tietolähde pukeutumisasioissa on heidän puolisonsa. Sen sijaan naisten pukeutumiseen puoliso vaikuttaa huomattavasti vähemmän.

Hauska yksityiskohta tutkimustuloksissa on, että 16 prosenttia miehistä sanoi ostavansa uuden puvun säännöllisesti. Sen sijaan vain 7 prosenttia naisista oli sitä mieltä, että heidän miehensä näin tekee. Sama koskee muitakin vaatteita.

Miesten kiinnostus pukeutumiseen kasvussa

Turon tutkimuksen mukaan etenkin nuoret miehet ja suurissa kaupungeissa asuvat kiinnittävät pukeutumiseensa huomiota. Suomi on varmasti edelleen esimerkiksi Ruotsia jäljessä, mutta tulemme kovaa vauhtia perässä. Mitä nuorempi mies, sitä todennäköisemmin hän on kiinnostunut pukeutumisesta.  Myös kansainvälisesti kiinnostus miesten pukeutumiseen on ollut nopeassa kasvussa. Maailmalla miesten vaatteiden myynti on viime vuosina kasvanut enemmän kuin naisten.

Tutkimus: M3 Research Finland tutki Turon toimeksiannosta suomalaisten miesten pukeutumista. Tutkimus toteutettiin toukokuussa 2015. Tutkimukseen vastasi 853 miestä ja 400 naista.

Lähde: Turo