Työhyvinvointi

Suojaako korkea koulutustaso muistisairaudelta?

1.9.2015 klo 12:08

Viimeaikaiset tutkimukset ovat selvittäneet sitä, suojaako korkea koulutustaso ja aivojen monipuolinen käyttäminen muistisairaudelta.

Oppimisvaikeudet, aivovammojen hoito, ikääntyvät aivot ja työskentelevät aivot ovat aiheita, jotka puhuttavat. Viimeaikaiset tutkimukset ovat pyrkineet selvittämään sitä, suojaako korkea kognitiivinen reservi, toisin sanoen korkea koulutustaso ja aivojen monipuolinen käyttäminen, muistisairaudelta. Erityisesti noradrenaliini-nimisen välittäjäaineen roolia kognitiivista reserviä suojaavana tekijänä pidetään yhtenä mahdollisena selitysmallina.

Niin ikään aivovammojen kognitiivisia myöhäisvaikutuksia tutkitaan maailmalla aktiivisesti. Vaikka liikuntakyky ja päivittäistoiminnoista selviytyminen onnistuisivatkin, aivovamma jättää jälkeensä usein pysyviä vaikeuksia, jotka ilmenevät muun muassa ongelmina sosiaalisessa kanssakäymisessä, harrastuksiin osallistumisessa sekä työ- ja opiskelukyvyn heikentymisenä.

Tampereella 9.9.15 alkavaan "aivokongressiin" osallistuu yli 500 neuropsykologia 27 maasta, Euroopan maiden lisäksi muun muassa Australiasta, Brasiliasta ja Japanista. Neuropsykologit kuntouttavat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöiden ja onnettomuuksien aiheuttamien aivovammojen kognitiivisia seurauksia. Suomessa neuropsykologeja tarvittaisiin nykyistä enemmän, koska koulutettuja neuropsykologeja on Suomessa tällä hetkellä todella vähän, vain noin 250.

Aivoverenkiertohäiriö säikäyttää

Aivoverenkiertohäiriön sairastaa vuosittain 25 000 suomalaista, joista noin 40 prosenttia tarvitsee kuntoutusta. Aivoverenkiertohäiriöpotilaat ovat kuitenkin vain yksi ryhmä, jota neuropsykologit tutkivat ja kuntouttavat.

Neurologi Mika Koskinen teki vuosina 2014-15 Aivoliitolle seurantatutkimuksen aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutuksen saatavuudesta Suomessa. Tutkimuksesta selviää, että Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi ovat moniammatillisen kuntoutuksen saatavuudessa ns. mustaa aluetta.

Suomen Neuropsykologinen yhdistys järjestää Aivoliiton kanssa Aivoverenkiertohäiriöt ja kuntoutus -yleisöluennon tiistaina 8.9.15, kello 16.30 Tampere-talon Rondo-salissa, Yliopistonkatu 55. Luento on kaikille avoin ja maksuton.

5th Conference of the European Societies of Neuropsychology and the 12th Nordic Meeting in Neuropsychology
keskiviikosta perjantaihin 9.9. -11.9. Tampere-talossa, Yliopistonkatu 55, http://esn2015.fi/
http://www.neuropsykologia.fi/fi

Lisätietoja:
Kongressin presidentti, dosentti Mervi Jehkonen, 050 355 2367, mervi.jehkonen@uta.fi
Neurologian erikoislääkäri Mika Koskinen, 040 732 1900, mika.koskinen@aivoliitto.fi

Lähde: Tampereen yliopisto