Talous ja raha

Sukupuolten ansioerot ovat mutkikas yhtälö

18.8.2016 klo 13:56

Suomessa tuntuu olevan mahdollista saada samasta työstä vähemmän palkkaa ainoastaan olemalla nainen.

Tilastokeskus selvitti sukupuolten välistä ansiokuilua samoissa ammattiryhmissä työskentelevien kohdalla. Naisten palkat ovat tutkimuksen mukaan yksityisellä sektorilla keskimäärin 9 prosenttia miesten palkkoja pienemmät.

Suurimmat erot naisten ja miesten kuukausiansioissa vuonna 2015 olivat johtajien ja asiantuntijoiden ammattiluokissa. Myös matalapalkkaisessa palvelu- ja myyntityöntekijöiden ryhmässä naiset ansaitsevat 8,3 prosenttia vähemmän kuin miehet. Palkkaerot kasvavat myös iän karttuessa. Taustalla ovat perhevapaat ja henkilökohtainen urakehitys. Yksi vaikuttava tekijä on se, miten yritykset rekrytoivat ja kehittävät työntekijöiden osaamista.

Alle 20-vuotiaiden naisten palkat olivat vuonna 2015 jopa 96 prosenttia samanikäisten miesten palkoista. Sen jälkeen palkkakuilu on laajimmillaan 60-64-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa naiset tienaavat 75 prosenttia miesten palkasta.

Korkeimmalla huipulla suurimmat erot

Suurimmat palkkaerot ovat nais- ja miesjohtajien ammateissa. Naispuoliset johtajat saavat keskimäärin 14 prosenttia vähemmän palkkaa kuin miehet. Talousjohtajien kohdalla ero on 19 prosenttia. Talousjohtajamiesten säännöllisen työajan keskiansio on 7 562 euroa, kun nainen jää samassa tehtävässä 6 133 euroa.

Tilastokeskuksen tietokannoista selviää sukupuolten väliset palkkaerot yksittäisissä ammateissa. Esimerkiksi sairaanhoitajanainen tienasi vuonna 2015 yksityisellä sektorilla keskimäärin 2 916 euroa kuukaudessa, kun taas miessairaanhoitajien säännöllisen työajan keskiansio oli 3 141 euroa. Peruskoulun alaluokkien opettajana miehen palkkapussiin kilahtaa 3 404 euroa kuussa kun taas naisopettajan ansiot jäävät 3 206 euroon.

Pitkän aikavälin kehitys antaa uskoa parempaan

Naiset ovat kuroneet palkkaeroa kolme senttiä kymmenessä vuodessa 76 sentistä 79 senttiin. Pikkuhiljaa summa hilautuu ylöspäin.

Lähde: Tilastokeskus, Talouselämä