Kysyimme kävijöiltämme mitkä asiat aiheuttavat eniten stressiä työelämässä tällä hetkellä.

Saimme runsaasti vastauksia ja näiden pohjalta haastattelimme työterveyspsykologia Pirjo Auttia Talin lääkärikeskus Aavasta.

Mistä tämän päivän työstressissä on kyse?

"Työstressissä on hyvin suurelta osin kyse siitä, että muutokset ovat tänä päivänä niin nopeita, etteivät työntekijät pysy muutosten perässä - ihmisen biologia ei ole kehittynyt samaa tahtia työelämän muutosten kanssa. Siis näin pääpiirteissään, toki tässä on yksilöllisiä eroja. Suurin osa ihmisistä kuuluu siihen ryhmään, että haluttaisiin "tuttua ja turvallista". Jos itseään pystyy kehittämään siten, että sietää epävarmuutta paremmin ja on joustavampi, pääsee jo todella pitkälle."

"Joissakin työyhteisöissä myös yt:t voivat aiheuttaa kilpailua ja oman erinomaisuuden pönkittämistä muiden kustannuksella, vaikka kaikkien etu olisi, että ihmiset puhaltaisivat yhteen hiileen ja tukisivat toisiaan. Lisäksi kaikenlaiset häiriöt työssä ovat lisääntyneet – otetaan esimerkiksi käyttöön keskeneräisiä sovelluksia. Tämä aiheuttaa virheiden korjailua, mikä vaikuttaa työhön ja työstressin määrään. "

Miten työstressiä voi ehkäistä tai helpottaa?

"Tänä päivänä on todella tärkeää, että elämässä on muutakin kuin työ. Eri elämänalueiden olisi hyvä olla tasapainossa eikä elämä saisi liikaa painottua työhön. Myös omien arvojen ja työnteon olisi hyvä kulkea käsi kädessä. Jos työ on ristiriidassa suhteessa omiin arvoihin, syntyy stressiä. Jos esimerkiksi myyt jotain, mihin et usko tai teet pitkiä päiviä ja suret sitä, että "lapset ovat ilman vanhempaa". Arvojen mukainen työskentely aiheuttaa vähemmän stressiä kuin työ, joka on ristiriidassa omien arvojen kanssa."

"On toisaalta niinkin, että jos työ on elämän ykkösarvo, jaksaa tehdä enemmän töitä. Riippuu omista arvoista, miten paljon haluaa satsata työlle ja uralla etenemiselle. Jos haluaa edetä esimieheksi ja johtajaksi, täytyy tehdä enemmän töitä - tällöin ei sairastutakaan niin helposti kun työnteko on omien arvojen mukaista."

"Työn suhteen ontärkeää ymmärtää, mitkä ovat omat työtehtävät ja mitä itseltä odotetaan työssä.Kun tämä on selvillä, on helpompi sietää ympärillään keskeneräisyyttä ja kaaosta.On myös tärkeää selvittää, mitkä ovat ensisijaiset työtehtävät ja mitkä ovat toissijaisia työtehtäviä, jotka tehdään, jos aikaa jää. Asioilla on tärkeysjärjestyksensä myös töissä. Osa tehtävistä voi myös oikeasti kuulua muille – ne ovat voineet vain ajautua omalle tontille. Sitäkin pitää miettiä, millä tarkkuustasolla omat työtehtävät on tehtävä – 70 prosenttinenkin työpanos voi riittää. Ihmisen pitää itse hahmottaa, mitä yhden ihmisen työajalla on realistista saada aikaan - pitää omat jalat maassa. Työnantajan vaatimukset voivat olla miten epärealistisia tahansa."

"Hyvin yksikäsitteisiä neuvoja on vaikea antaa tuntematta ihmisen tilannetta. Ihmisten elämäntilanteet, voimavarat ja työtilanteet ovat hyvin erilaisia. Tämän takia neuvojen kanssa on tullut vähän varovaiseksi."

Entä jos stressaa saako pitää työpaikkansa ja tekee sen vuoksi hulluna töitä?

"Tänä päivänä se ei välttämättä mene enää niin, että joustavimmat ihmiset saavat pitää työnsä. Varmaa työpaikkaa ei enää ole. Omaa terveyttään ei kannata uhrata työlle. Vaikka laittaisit työsi perheesi edelle, ei ole mitään takeita, että saisit pitää työsi. Uupuneesta työntekijästä ei ole myöskään mitään hyötyä työnantajalle. Jaksamisen kannalta tärkeät kahvi- ja lounastauot ovat todella tärkeitä myös työnantajannäkökulmasta.

"Kaikilta osin nykypäivän työelämä ei aina ja kaikissa työpaikoissa myöskään välttämättä ole ihan tervettä. Tältä osin hyvän työelämän puolesta kannattaa taistella. Normaaliuden rajat pitäisi pitää itsellä mielessä. Esimerkiksi ylitöiden tekeminen työpaikalla "tarttuu". Järki ja tolkku pitää säilyttää itsellä, kaikkeen ei ole hyvä lähteä mukaan."

Entä jos stressi kasvaa liian suureksi?

"Se, että pääsääntöisesti voi hyvin töissä, on tärkeää. Jos on pitkään epätyydyttävässä tilanteessa, se voi sairastuttaa. Terveyttään ei kannata uhrata työlle. Joku paikka on myös voinut olla pitkäänkin itselle hyvä, mutta ei enää. Yhteiskunnallisesta tilanteesta huolimatta ihmisillä pitäisi olla uskallusta hakea uutta, jos siltä tuntuu."

Mistä tunnistaa, onko liian stressaantunut?

"Stressioireet ovat vähän yksilöllisiä. Keho viestittää aika paljon. Enemmän kyse on siitä, kuunteleeko ihminen itseään. Jos ei osaa tehdä asialle mitään, stressinsiedon hallintaan voi hakea apua. On ihan normaalia mennä työterveyshuoltoon, jos stressaa. Siinä vaiheessa kun hakeudutaan työterveyshuoltoon ei enää puhuta työstressistä; vaan kyse on usein jo uupumisesta. Jos on vuosia ollut epätyydyttävässä tilanteessa, vaatii paljon enemmän työtä ja aikaa, että siitä palautuu. On myös työnantajan etu, että apua hakee ajoissa. Monesti työntekijät itse ajattelevat, että yrittävät vain selviytyä töistä. Taustalla on usein se, että pelätään näyttää työnantajalle, ettei pysty hoitamaan omia hommiaan. Tähän saattaa liittyä myös pelkoa työpaikan säilymisestä."

Entä jos stressi aiheutuukin työpaikkakiusaamisesta?

Työpaikkakiusaamiselle on tietyt kriteerit. Kiusaaminen on vakava asia ja se ei aiheuta vain stressiä vaan myös sairastumista. Siihen on aina puututtava. Jos tästä on kysymys tai epäilee sellaista, kannattaa olla yhteydessä ensisijaisesti omaan esimieheen, toissijaisesti esimiehen esimieheen tai työterveyshuoltoon.

Entä jos työpaikalla on näkymättömiä valtarakenteita, jotka aiheuttavat epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia ja stressiä?

"Näkymättömiin valtarakenteisiin voi joskus olla hyvin vaikea puuttua. Olen nähnyt tilanteita, joissa ihminen on joutunut henkilökohtaisesti hyvin vaikeisiin tilanteisiin ja suoranaisen ajojahdin kohteeksi. Tietysti pitäisi sanoa, että epäkohdat kannattaa aina nostaa esille, mutta kannattaa myös miettiä, jaksaako prosessia, jos näin tekee – tuleeko siten oikeutta, saako ymmärrystä ja tukea näkemyksilleen. Joskus voi olla helpompi vaihtaa toiselle osastolle tai toisen esimiehen alaisuuteen. "

Mikä on tärkeintä pitää päällimmäisenä mielessä, kun pyrkii välttämään työstressiä?

"Työ on vain työtä – on muutakin elämää. Jos työ on pitkään tuntunut epätyydyttävältä, kannattaa pohtia mistä se johtuu ja tarvittaessa hakea muutosta, ensisijaisesti kuitenkin oman organisaation sisältä vasta tämän jälkeen ulkopuolelta. Kenellekään ei ole olemassa vain sitä yhtä itselle sopivaa unelmien työpaikkaa."

Miten työn ulkopuolinen stressi vaikuttaa työhön?

"Työn ulkopuoliset stressitekijät eivät tutkimuksen mukaan "läiky" yhtä selvästi työhön päin kuin toisin päin. Kollegat eivät esimerkiksi välttämättä näe sitä, että kotona voi olla hyvinkin vaikeita tilanteita. Kotona taas työstressi saattaa kyllä näkyä. Epäkohdat kannattaa pyrkiä korjaamaan, olivatpa ne sitten töissä tai kotona. Ne on helpompi korjata, kun ongelmiin puututaan varhaisessa vaiheessa. "

Miten hyvä olo näkyy? Mistä tietää, että ei ole työstressiä?

"Hyvä olo näkyy jaksamisena – että jaksaa työpäivän jälkeen muutakin kuin vain toipua työstä. Ei ole tarkoitus, että työ vie kaiken energian."

Haastateltava: Työterveyspsykologi Pirjo Autti, Lääkärikeskus Aava Tali