Talous ja raha

Strategiaymmärrys heikolla tasolla

15.4.2016 klo 7:00

Suomalaisissa yrityksissä tunnetaan oman yrityksen strategia huonosti. Vain murto-osa johdosta tuntee oman yrityksensä strategian.

Suomalaisten yhtiöiden strategioiden ymmärrys on heikolla tasolla. Laajan tutkimuksen mukaan yritysjohdosta vain 13 prosenttia pystyy ilmaisemaan yhtiön strategian niin kuin se on virallisesti määritelty. Keskijohdosta tähän pystyy kahdeksan prosenttia ja työntekijöistä vain kaksi prosenttia.

Jos johto ei tunne yrityksen strategiaa, miten voidaan olettaa, että työntekijätkään tietäisivät sen? KTM Maarika Maury Vaasan yliopistosta selvitti tätä tekeillä olevan väitöstutkimuksensa osana. Tutkimuksessa oli mukana 150 erilaista organisaatiota useilta toimialoilta. Vastaajina oli lähes 10 000 työntekijää organisaatioiden kaikilta tasoilta varastotyöntekijöistä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajiin vuosina 2010-2016.

Mauryn tutkimuksen mukaan strategiat on suomalaisissa yhtiöissä yleisesti hyvin kirjattu ja julkaistu. Myös osallistaminen strategisten painopisteiden laatimiseen on runsasta. Silti vain harva työntekijä ymmärtää yhtiön tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Huolestuttavinta on se, että johtokaan ei tunne strategiaansa.

Miksi strategian tuntemus on tärkeää? Tutkittu tosiasia on, että ne yritykset, joissa strategia tunnetaan, menestyvät parhaiten. Suurin ongelma on usein siinä, että strategiat ovat liian monimutkaisia ja kapulakielisiä.

Lähde: Kauppalehti