Pelko on vahva johtamisen väline. Valitettavasti. Pelolla johtaminen on huonoa johtamista.

Anu Pynnönen tutki väitöstutkimuksessaan erilaisia johtamisen muotoja. Hän tutki muun muassa pelolla johtamista yt-neuvottelutilanteissa. Pelolla johtaminen luo uhkia: uhataan esimerkiksi työpaikan menettämisellä, jos parempia työsuorituksia ei tule.

Medialla keskeinen rooli

Tutkimuksesta selvisi, että median rooli on hyvin merkittävä pelon syntymisessä ja ohjaamisessa, esimerkiksi yt-neuvotteluasioista uutisoitaessa. Myös uutisissa esiintyvät kuolemaan liittyvät metaforat, kuten viikatteen heiluminen ovat omiaan herättämään pelkoa. Toistuvien yt-neuvottelujen aikakaudella yrityksiin muodostuu jatkuva kriisitila. Työntekijät ovat äärirajoilla ja tekevät ylimääräistä työtä säästyäkseen potkuilta.

Mitä on huono johtaminen?

Tutkimuksen tehnyt Anu Pynnönen tarkastelee huonoa johtamista erilaisissa puhe- ja tekstiaineistoissa, diskurssianalyysin keinoin. Huonoa johtamista ovat esimerkiksi pelotteleva, epärehellinen, epäeettinen ja autoritaarinen johtaminen sekä salailu.

Huono johtaminen on myös yhteiskunnallisesti merkittävä ilmiö: Suomessa työurien pidentämiseksi käytettäviin keinoihin on kuuluttava myös oikeus hyvään johtamiseen.

Se on merkittävä haittatekijä ja riski niin työelämässä kuin koko yhteiskunnassa. Huono johtaminen aiheuttaa ihmisille turhia kärsimyksiä, organisaatiotaso-ongelmia ja jopa taloudellisia menetyksiä.

Huonosta johtamisesta pitää puhua

Jos huonosta johtamisesta ei puhuta, se jatkuu. Työntekijöiden eli johdettavien ääni on saatava kuuluville. Jos yrityksen työntekijät kokevat, että yritystä johdetaan huonosti, tämä viesti on otettava tosissaan. Anu Pynnösen mukaan huonosta johtamisesta ei kuitenkaan puhuta, vaan johtamista ja erityisesti johtajia koskeva kritiikki voidaan jopa vaientaa.

Syytä huonoon johtamiseen etsitään usein ympäristötekijöistä, jopa työntekijöistä. Johtajasta tehdään helposti ns. olosuhteidensa ja toimintaympäristönsä uhri.

Lähde: Talouselämä