Talous ja raha

Soten rahapuu havainnollistaa palveluiden kustannuksia

30.5.2016 klo 11:29

Visualisointi tukee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistustyötä. Se havainnollistaa kokonaiskustannuksia ja rahoituksen monimutkaista nykytilannetta.

Soten rahapuuksi nimetty palvelu on datavisualisointi, joka kuvaa kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairausvakuutukseen kuuluvien palveluiden kokonaiskustannuksia. Rahapuu esittää, miten kustannukset jakautuivat kuntien, Kelan ja asiakkaiden kesken vuonna 2014. Rahapuu on vapaasti käytettävissä verkossa

Tietoja voi tarkastella kunnan, sairaanhoitopiirin tai menolajin mukaan tai asukaskohtaisesti. Visualisointi tukee osaltaan sote-uudistustyötä antamalla havainnollisen kuvan nykytilanteesta. Se auttaa hahmottamaan kokonaiskustannuksia ja niiden mittasuhteita, mikä on tilastojen numerotiedon perusteella usein hyvin vaikeaa.

Esimerkiksi työterveyshuollon osuus kustannuksista on nyt ensimmäistä kertaa esitetty visuaalisesti. Soten rahapuu osoittaa, että osuus on vaatimaton, kun otetaan huomioon, että suurin osa työikäisistä on työterveyshuollon piirissä. Rahapuu toimii apuvälineenä esimerkiksi poliitikoille, virkamiehille, kunta-alan ammattilaisille ja toimittajille. Myös koulut ja oppilaitokset voivat hyödyntää sitä.

Kokoaa tietolähteet yhteen

Soten rahapuu perustuu Kelan tutkijan Timo Hujasen ja johtavan tutkijan Timo Maljasen kokoamaan aineistoon. Aineisto on ainutlaatuinen, koska siinä ovat mukana sekä kuntien sote-palveluiden kustannukset, sairausvakuutuksen korvausmenot, asiakkaiden maksamat asiakasmaksut ja omavastuuosuudet että työnantajien ja yrittäjien maksut. Mukana ei ole tulonsiirtoja, kuten toimeentulotukea tai omaishoidontukea.

Aineisto perustuu Tilastokeskuksen, Kelan ja Suomen Kuntaliiton tietoihin, joita on täydennetty työterveyshuollon ja asiakasmaksujen laskelmilla. Vastaavaa aineistoa ei ole aiemmin julkaistu.

www.sotenrahapuu.fi

Lähde: Kela