Miltä sote-uudistus näyttää työterveyshuollon näkökulmasta?

Työterveyspalveluja on kahdenlaisia: lakisääteisiä ja työnantajalle vapaaehtoisia. Lakisääteiset palvelut tähtäävät työkyvyn tukemiseen ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyyn työpaikalla. Vapaaehtoiset palvelut pitävät sisällään sairaanhoitoa. Lakisääteisiin palveluihin sote-uudistuksilla tuskin on vaikutuksia, sen sijaan valinnanvapaus saattaa muuttaa työterveyshuollon tuottamien sairaanhoitopalvelujen roolia. Ennaltaehkäisevät lakisääteiset palvelut säilyvät todennäköisesti edelleen työnantajan kustantamina ja työnantajan tulee voida valita palveluntuottaja. Valinnanvapaus saattaa muuttaa työterveyshuollon yhteydessä tuotetun sairaanhoidon roolia kun työntekijä voi aiempaa laajemmin valita, miltä taholta sairaanhoitopalvelunsa hankkii.

Työterveyshuollon ydintehtävä on työpaikan tukeminen työolojen kehittämisessä ja työkyvyn edistämisessä, ei sairaanhoitopalvelujen tuottamisessa. Työterveysyksiköiden sairaanhoitopalvelut pohjautuvat työnantajien vapaaehtoisuuteen ja ovat paikanneet puutteita perusterveydenhuollon saatavuudessa työsuhteessa olevien osalta. Samalla työterveyshuollon ennaltaehkäisevät perustehtävät ovat jääneet pienemmälle huomiolle.

Sote-uudistuksen vaikutuksia ei vielä tiedetä

Työnantajat kustantavat nykyisin noin 400 miljoonalla eurolla työntekijöiden sairaanhoitoa suorina maksuina sekä työtulovakuutuksen kautta. Sote-uudistuksessa on vielä auki, mitä tälle rahoitukselle tapahtuu. Yksi vaihtoehto on, että tämä rahoituskanava säilyy ennallaan, mutta sen käyttö vähenee, kun osa työntekijöistä valitsee sairaanhoitopalvelut työterveyshuollon ulkopuolelta. Työtulovakuutuksesta säästyviä varoja olisi järkevää uudelleensuunnata työterveyshuollon työpaikkatoimintaan sekä työntekijöiden työkyvyn tukemiseen.

Työterveyshuolto on investointi

On hyvä muistaa, että työterveyshuolto on työnantajalle investointi, ei kulu. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Kun Sote-uudistuksen toimeenpanoa suunnitellaan, Työterveyslaitos on mielellään mukana vaikuttamassa niin työterveyshuollon asiantuntijana kuin tukemassa kunta-alan esimiehiä ja työntekijöitä muutoksen keskellä.

Lähde: Työterveyslaitos