Työhyvinvointi

Sosiaaliset taidot työpaikalla – puhelias ei aina ole sosiaalinen

Sosiaalisia taitoja tarvitaan aina, kun ollaan tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Työpaikalla pärjää sosiaalisuuden perustaidoilla.

Sosiaaliset taidot tarkoittavat, että ihminen pystyy käyttäytymään muiden ihmisten seurassa asiallisesti ja ystävällisesti silloinkin, kun tilanteet ja asiat herättävät tunteita. Hyviin sosiaalisiin taitoihin kuuluu kyky ilmaista itseään, ottaa kontaktia toisiin sekä kuunnella kanssaihmisiä.

On siis harhaluulo, että puhelias olisi jotenkin sosiaalisilta taidoiltaan taitava ja ihailtava. Pelkästään se, että puhuu paljon, ei tee ihmisestä sosiaalisesti taitavaa. Jos itsellä on kova tarve puhua, eikä jaksa kuunnella muita – ei voida puhua sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Vastaavasti joku hiljaisempi saattaa nauttia muiden seurasta – ja olla siten hyvinkin sosiaalinen.

Tiimityö vaatii sosiaalisia taitoja

Sosiaalisuus on osa ihmisen persoonallisuutta. Ekstrovertti on ulospäinsuuntautunut ja saa voimavaroja yhteisestä toiminnasta. Introvertti sen sijaan löytää voiman ja innon tekemiseensä omasta sisäisestä maailmastaan ja voi jopa kuormittua liiallisesta sosiaalisesta elämästä.

Työterveyspsykologi Heli Hannosen mukaan kukaan ei ole selkeästi joko ekstrovertti tai introvertti, vaan ihmisissä on usein molempia piirteitä. Työelämässä tämä asettaa haasteita joka päivä. Esimerkiksi avonaiset työtilat ja avokonttorit ovat kauhistus hiljaisuudesta ja yksinolosta voimaa ammentavalle introvertille. Ekstrovertti sen sijaan saattaa nauttia suuresti avonaisen tilan puheensorinasta ja ”elämästä”.

On hyvä muistaa, että vaikka persoonallisuuspiirteet ovat ainakin osittain synnynnäisiä, sosiaalisia taitoja on mahdollista harjoitella ja oppia. Hannonen kannustaa esimerkiksi ennen palaveria kirjaamaan ne asiat ylös, jotka haluaa sanoa. Jos puhuminen on vaikeaa, kannattaa aluksi keskittyä kuuntelemaan ja puhua vasta sitten.

Työelämän sosiaalisissa tilanteissa riittää, että pystyy omien työtehtäviensä vaatimaan yhteistyöhön muiden kanssa. Perusjuttuja ovat myös hyvät huomenet, kiitokset ja ole hyvä. Sillä nauttiiko enemmän seurasta vai yksinäisyydestä, ei ole väliä – pääasia, että selviää työpaikan sosiaalisista tilanteista kunnialla.

Asiantuntijana: Työterveyspsykologi Heli Hannonen, Työterveyslaitos.

Lähde:  Työpiste-verkkolehti, Työterveyslaitos