Työhyvinvointi

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen työpaikoilla

14.9.2016 klo 7:00

Sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat harmittavan yleisiä, mutta useimmiten ratkaistavissa. Työpaikalla ongelmiin kannattaa varautua jo ennen kuin niitä esiintyy, niin ratkaiseminen sujuu helpommin. Sisäilmaryhmän perustaminen on toimivaksi todettu käytäntö. Sisäilmaryhmään kuuluvat työntekijöiden, kiinteistöhuollon ja työterveyshuollon edustajat sekä esimies, työsuojelupäällikkö ja valtuutettu.

Joskus sisäilmaongelmat kärjistyvät ja tunnelma kiristyy. Silloin tilanteen selvittämiseen saatetaan tarvita ulkopuolista asiantuntijaa. Varsinkin terveysriskeistä viestiminen vaatii ammattitaitoa. Sisäilmaongelmia voidaan ehkäistä mm. rakennuksen hyvällä kunnossapidolla.

Työterveyslaitos on koonnut vinkkejä ja faktoja sisäilmaongelmien ehkäisyyn:

- Hoida rakennuksen kuntoa ja korjaa viat heti.

- Kiinteistönomistaja vastaa rakennuksen ylläpidosta ja korjaamisesta.

- Tunnista ja ratkaise ongelmat.

- Ongelmien taustalla on usein rakenteiden liiallinen kosteus ja ilmanvaihdon puutteet.

- Selvitä koetut haitat ja oireet.

- Kosteus- ja homevauriot voivat lisätä hengitystieoireita ja astmaa, mutta eivät muita sairauksia.

- Haitat ja oireilut ovat usein ohimeneviä.

- Arvioi aina kokonaisuus.

- Tilojen käyttäjien kokemukset pitää arvioida yhdessä teknisten selvitystulosten kanssa. Käyttäjien kokemuksiin vaikuttavat rakennuksen ominaisuuksien lisäksi psykososiaalinen kuormitus, huolestuneisuus, pelot, työilmapiiri ja yksilölliset tekijät.

- Ratkaise ongelmat yhteistyössä. Sisäilmaongelmien ratkaiseminen kuuluu ensisijaisesti työnantajalle ja kiinteistön omistajalle, mutta myös henkilöstön, työsuojelun ja työterveyshuollon edustajilla oma roolinsa ja tehtävät.

- Viesti usein ja avoimesti. Avoin viestintä poistaa turhia huolia, lisää luottamusta ja helpottaa ratkaisun löytymistä. Viestintä kannattaa miettiä etukäteen.

- Toimi ennakoivasti myös sisäilmaryhmässä. Sisäilmaryhmä kokoaa sisäilmaongelman osapuolet saman pöydän ääreen. Ryhmä ei ole pelkästään ongelmatilanteiden käsittelyä varten vaan myös ennakoivan toiminnan koordinoija.

Lähde ja lisätietoja:

www.ttl.fi/tyoterveyspaivat www.eurosafety.fi

www.tyohyvinvointimessut.fi www.logistiikkamessut.fi

Some: #resilienssi #ttpaivat, #EuroSafety, #Logistiikka
Twitter: @TampereenMessut, @ttpaivat, @tyoterveys
Facebook: facebook.com/tyoterveyslaitos , facebook.com/tampereenmessut,