Työnhaku

Sanoma tutki: Työnteko ja työnhaku poikkeustilanteessa

Sanoman kuluttajatutkimus valotti koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksia ihmisten (työ)elämään. Lue tulokset tästä!

Sanoma teki kuluttajatutkimuksen poikkeustilanteen vaikutuksista ihmisten elämään.  Vastauksissa korostuivat myös työntekoon ja työnhakuun liittyvät kysymykset. Tutkimus tehtiin Suomipaneelissa ja se on edustava otos suomalaisista.

Tutkimuksen mukaan poikkeustilanteella vaikuttaa olevan vaikutusta erityisesti työnhakuun. Lähes kolmasosa työtä korona-aikana hakeneista kokee sen vaikeutuneen ja työpaikkojen määrän vähentyneen merkittävästi. 6 % vastaajista on luopunut työnhausta ja 8 % lykännyt aktiivista työnhakua. 7 % vastaajista on alkanut harkita alanvaihtoa.

Poikkeustilanteella moninaisia vaikutuksia

Poikkeuksellisella tilanteella näyttää olevan myös muita omaan työhön liittyviä vaikutuksia. Osalla vastaajista alan tai työpaikanvaihtoaikeet ovat tulleet ajankohtaiseksi tilanteen myötä, osalla suunnitelmat ovat taas lykkääntyneet. Suurella osalla vastaajista vaikutuksia omaan työtilanteeseen ei ole tai he eivät koe aihetta ajankohtaiseksi. Kesätöiden epävarma kohtalo oli myös monen vastaajan huolenaihe.  

” Kesätyön saaminen on lähes mahdotonta.”

” Jokaisesta hakemastani työpaikasta on tullut viestiä: "Poikkeustilanteen vuoksi emme palkkaa nyt ketään.”

Työnhaku koetaan poikkeustilanteessa vaikeammaksi, koska työnhakuprosesseja on keskeytetty ja koetaan, että paikkoja vähän tarjolla. Poikkeustilanteen aikana töitä hakeneista 32 % kokee työnhaun vaikeutuneen merkittävästi. 12 % lykännyt tai luopunut toistaiseksi työpaikanvaihtoaikeista. 

”Työttömän tilanne hankaloitunut, työnhaku vähemmän aktiivista.”

”Työpaikanvaihtoon liittyvät ajatukset jäävät taka-alalle kunnes tilanne on täysin rauhoittunut.”

Etätyö yleistä

Poikkeustilanne on muuttanut työnteon käytäntöjä. 34 % vastaajista on siirtynyt kokonaan tai lähes kokonaan etätyöhön.

25 %:lla vastaajista oman työn määrä on lisääntynyt ja 23 %:lla työn määrä vähentynyt. Naisilla korostuu hieman miehiä enemmän kokemus oman työn määrän vähentymisestä. 15 %:lla vastaajista oman alan töiden määrä vähentynyt. 35-44 v. vastaajissa näyttäisi korostuvan hieman muita ikäryhmiä enemmän kokemus oman työn määrä vähentymisestä.

57 % nyt aiempaa enemmän etätöitä tekevistä uskoo etätöiden myös lisääntyvän poikkeustilanteen jälkeen tavalliseen verrattuna.

 

Kvantitatiivinen kyselytutkimus poikkeustilanteen vaikutuksista työntekoon ja -hakuun toteutettiin Suomitutkassa 9.-16.4.2020. Vastaajamäärä N=855.