Työhyvinvointi

Sairauspoissaolojen määrä väheni vuonna 2015

29.9.2016 klo 13:21

EK:n jäsenyrityksilleen tekemän kyselyn mukaan sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli vuonna 2015 keskimäärin 4,0 % säännöllisestä työajasta.

Vuonna 2014 luku oli keskimäärin 4,3 %. Teollisuuden työntekijöiden sairauspoissaolojen osuus oli keskimärin 5,8 % teoreettisesta säännöllisestä työajasta vuonna 2015 (2014: 5,8 %).

Johtamisen ja työilmapiirin kehittymisen lisäksi sairauspoissaolojen vähenemiseen on vaikuttanut myös se, että sairauspoissaolojen määrä yleensä vähenee, kun taloudessa menee huonosti.

Kyselyyn kerättiin 202 000 työntekijän tiedot eri toimialoilta.

Lähde: Talouselämä