Työhyvinvointi

Sairauslomien määrä kasvussa

22.3.2018 klo 15:13

Kelan tilaston mukaan sairauspäivärahakausia alkoi 2,5 % enemmän vuonna 2017 kuin vuosi sitten.

Sataa työikäistä ei-eläkkeellä olevaa henkilöä kohden alkoi 9 sairauspäivärahajaksoa vuonna 2017, kun luku vuonna 2016 oli 8,7. Kelan tutkimustiimin päällikkö Jenni Blomgren sanoo, että vielä on vaikea sanoa, miten pitkäaikaisia muutokset ovat.

Sairauspoissaolojen määrä kasvaa yleensä noususuhdanteen aikana. Blomgrenin mukaan yksi syy voi olla se, että hyvässä taloustilanteessa työllistyy enemmän myös terveysongelmaisia henkilöitä. Vuonna 2017 näkynyt kasvu aiheutui käytännössä kokonaan mielenterveyshäiriöiden kasvusta.

Mielenterveysongelmat aiheuttivat pitkiä sairauslomia 16 % enemmän vuonna 2017 kuin vuonna 2016. 16-34-vuotiailla on keskimäärin vähemmän sairauspoissaoloja kuin vanhemmilla työntekijöillä. Mielenterveyshäiriöiden vuoksi sairauslomia on molemmilla lähes yhtä paljon. Sairauslomien keskimääräisessä pituudessa ei ole tapahtunut muutosta.

Lähde: Kela