Työllisyysnäkymät

Sairaanhoitajien työvoimafoorumi koolla

30.9.2015 klo 8:33

Sairaanhoitajien kansainvälinen työvoimafoorumi on koolla Helsingissä 28.-30.9.2015.

Kansainvälisen sairaanhoitajajärjestön ICN:n Workforce Forum 2015 tuo Helsinkiin hoitotyön asiantuntijoita eri puolilta maailmaa keskustelemaan sairaanhoitajien työvoimatilanteesta ja työoloista. Sairaanhoitajaliitot ympäri maailmaa seuraavat tarkasti maailmantalouden tilanteen vaikutuksia hoitotyöhön ja sairaanhoitajien työoloihin.

Talouden heikentyminen näkyy

Talouden heikentymisen vaikutukset näkyvät globaalisti jo sairaanhoitajien kelpoisuusehtojen alentamisina, palkkaetujen leikkauksina sekä hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta tinkimisenä. Kehitys on huolestuttavaa, niin sairaanhoitajan kuin potilaankin kannalta. Leikkauksilla ei paranneta terveydenhuollon tehokkuutta tai alan vetovoimaa. Päinvastoin nyt pitäisi uskaltaa kokeilla uusia keinoja, kuten uudenlaista työnjakoa, sairaanhoitajien laajennettuja työnkuvia sekä työn ja perhe-elämän yhdistämistä helpottavia ratkaisuja.

Ruotsissa tehdään parhaillaan työaikakokeiluja, joissa sairaanhoitajat ovat siirtyneet tekemään kuuden tunnin mittaisia päiviä kahdeksan tunnin palkalla. Nämä kokeilut ovat lähteneet puhtaasti halusta parantaa työn tehokkuutta. Lyhyemmillä työpäivillä halutaan parantaa alan vetovoimaa, työvoiman saatavuutta ja hoidon laatua.Terveydenhuollon henkilöstön ja alan vetovoiman puolesta puhuu Workforce Forumissa keskiviikkona esiintyvä ILO:n asiantuntija Christiane Wiskow.

Kilpailu kiristyy

Wiskowin mukaan seuraavina vuosikymmeninä kilpailu sosiaali- ja terveysalan osaajista kiristyy maiden sisäisesti, mutta myös globaalisti. Huonot työolot, huono palkka ja vähäiset urakehitysmahdollisuudet ovat merkittäviä tekijöitä, jotka lisäävät työvoimapulaa työntämällä henkilöstöä pois alalta, mutta myös työskentelemään ulkomaille. Wiskow pitää ongelmallisena sitä, että terveysalan työvoima jakautuu epätasaisesti niin globaalisti kuin maiden sisäisesti harvaan asuttujen alueiden ja kaupunkien välillä. Hän muistuttaa, että epätasapaino alueiden välillä eriarvoistaa väestön pääsyä terveyspalveluihin. Wiskow pitää tärkeänä, että maat asettavat tavoitteekseen kestävän terveydenhuollon työvoiman ja investoivat riittävästi henkilöstöön.

ICN Workforce Forum

Kansainvälisen sairaanhoitajajärjestön ICN:n (International Council of Nurses) Forkforce Forum kokoontuu vuosittain luotaamaan ja keskustelemaan sairaanhoitajien työvoimakysymyksistä ja työoloista. Sairaanhoitajaliiton emännöimään Helsingin kokoukseen saapuu asiantuntijoita kahdeksasta maasta. Pääpuhujana foorumissa on kansainvälisen työjärjestö ILO:n terveydenhuollon henkilöstön työvoima-asiantuntija Christiane Wiskow.

Lähde: Sairaanhoitajaliitto