Työuran alussa

Sadat apteekit tarjoavat palkallista harjoittelua farmasian opiskelijoille

15.6.2016 klo 13:13

Suomalaiset apteekit tarjoavat kaikille farmasian opiskelijoille palkallisen harjoittelupaikan opintoihin kuuluvaa apteekkiharjoittelua varten. Apteekkariliiton selvityksen mukaan apteekit käyttävät opiskelijoiden opettamiseen vuosittain jopa yli 10 000 tuntia.

Useita opiskelijoita vaivaava harjoittelupaikkojen puuttuminen ei ole farmasian opiskelijoille tuttu ongelma. Apteekit toimivat tiiviissä yhteistyössä farmasiaa opettavien Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä ruotsinkielistä koulutusta tarjoavan Åbo Akademin kanssa.

Jokainen opiskelija löytää opintoihin kuuluvaa harjoitteluaan varten paikan apteekista. Yksityisissä apteekeissa harjoittelunsa suorittaa vuosittain noin 450 opiskelijaa.

Farmaseutin ja proviisorin opintoihin kuuluu kuuden kuukauden pituinen harjoittelujakso, jonka voi suorittaa joko osittain tai kokonaan apteekissa. Opetusapteekkeina toimivat yliopistojen hyväksymät apteekit ympäri Suomen. Tällä hetkellä noin 400 yksityistä apteekkia toimii opetusapteekkina. Apteekkariliiton toukokuussa teettämän kartoituksen mukaan opetusapteekeissa on keskimäärin 1–2 farmasian opiskelijaa vuosittain.

Teoriasta käytäntöön

Apteekkiharjoittelussa opiskelija pääsee soveltamaan yliopisto-opinnoissa saamaansa tietoa käytännössä. Harjoittelua ohjaa ja tukee opetusapteekin henkilökunta.

Apteekkiharjoittelussa noudatetaan yliopistojen laatimaa suunnitelmaa. Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu monipuolisesti apteekin toimintaan ja tehtäviin. Ohjaajan valvonnassa oppilas harjoittelee etenkin farmaseuttisia tehtäviä, kuten lääkeneuvontaa ja reseptilääkkeiden toimittamista asiakkaille.

Apteekkariliiton selvityksen mukaan opiskelijan varsinaiseen opetukseen ja palautekeskusteluihin on apteekeissa varattu keskimäärin 40 tuntia. Tämän lisäksi opiskelija aloittaa reseptintoimituksen kokeneen ammattilaisen ”vierihoidossa” ja henkilökunta on jatkuvasti opiskelijan tukena.

Ennen kuin opiskelija on valmis asiakaspalvelutyöhön, hänet on perehdytettävä apteekin toimintaohjeisiin ja -tapoihin, asiakaspalvelun periaatteisiin, tuotevalikoimaan sekä kerrattava reseptilääkkeiden toimittamiseen ja lääkekorvauksiin liittyvää lainsäädäntöä.

Tämän lisäksi farmasian opiskelijat pääsevät tutustumaan opetusapteekista riippuen lääkkeiden annosjakelupalveluun, verkkoapteekin asiakaspalveluun, palvelutalojen asukkaiden palveluun, kotisairaanhoidon kanssa tehtävään yhteistyöhön ja lääkkeenvalmistukseen.

Opetusapteekit kertovat, että oppilaan tulo apteekkiin on kuin raikas tuulahdus. Opiskelijat tuovat työyhteisöön uutta innostusta ja energiaa. Apteekissa oman ammattitaidon on oltava kunnossa, jotta opiskelijaa voi ohjata. Opiskelijan myötä apteekkiin tulee tietoa yliopistolta ja koko henkilökunta pääsee perehtymään siihen, mitä tällä hetkellä opiskelijoille opetetaan. Viimeisimmät toista harjoittelujaksoaan suorittaneet opiskelijat ovat esimerkiksi harjoitelleet apteekeissa lääkityksen arviointeja.

Opiskelijoiden myötä myös apteekin prosessien toimivuus tulee testattua. Opiskelijat voivat rohkeasti kyseenalaistaa toimintatapoja, jolloin niille on löydyttävä perustelu tai niitä voidaan muuttaa.

Apteekit ovat opetusmyönteisiä

Selvityksen mukaan apteekit tarjoavat farmasian opiskelijoiden lisäksi harjoittelupaikkoja myös muille. Viime vuonna lähes kolmessa neljästä (72 %) apteekista oli ollut TET-harjoittelijoita, joka kolmannessa (35 %) lääketeknikko-opiskelijoilta ja joka neljännessä (24 %) myös muita harjoittelijoita, kuten työhön tutustujia, työkokeilussa olevia, työelämäharjoittelijoita, merkonomiopiskelijoita ja kosmetologiopiskelijoita.

Apteekkariliitto teki jäsenapteekeilleen toukokuussa 2016 kyselyn opetusapteekkitoiminnasta. Kyselyyn vastasi 231 apteekkia, joista 89 % on toiminut opetusapteekkina. Vastanneista apteekeista 33 % oli Etelä-Suomessa, 26 % Länsi- ja Sisä-Suomessa, 20 % Itä-Suomessa, 10 % Pohjois-Suomessa, 9 % Lounais-Suomessa ja 2 % Lapissa. Lisäksi Ahvenanmaalla toimi kaksi opetusapteekkia.

Selvityksen perusteella suurilla apteekeilla on paras mahdollisuus toimia opetusapteekkina. Yli 60 % vastanneista oli yli 60 000 reseptiä vuodessa toimittavia apteekkeja ja 34 % isoja yli 100 000 reseptiä vuodessa toimittavia apteekkeja.

Lisätietoja apteekkiharjoittelusta:
Yliopisto-opettaja, opetusjakson johtaja Paavo Tanskanen, Itä-Suomen yliopisto, paavo.tanskanen@uef.fi
Apteekkiharjoittelusta vastaava yliopisto-opettaja Annika Kiiski, Helsingin yliopisto, annika.sjoblom@helsinki.fi
Universitetslärare Anne Eriksson Åbo Akademi, anne.eriksson@abo.fi
Asiantuntijaproviisori Charlotta Sandler, Apteekkariliitto, charlotta.sandler@apteekkariliitto.fi

Suomen Apteekkariliitto ry on vuonna 1897 perustettu yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.

Lähde: Suomen Apteekkariliitto