Työhyvinvointi

Saatko vaikuttaa työhösi?

24.11.2016 klo 7:00

Juuri valmistuneen selvityksen mukaan työntekijät kokevat, että heidän mahdollisuutensa vaikuttaa oman työnsä tekemiseen ovat heikentyneet.

Tutkimuksen mukaan jopa 43 prosenttia suomalaisista työntekijöistä kokee, että he voisivat tehdä töitään nykyistä tehokkaammin. Tämä selviää Suomalaisen Työn Liiton tuoreesta suomalaisen työn indikaattorista.

Työnantaja ei välttämättä tiedä kaikkia kykyjä, joita työntekijällä on. Kun teknologia muuttaa työtä, työntekijöiden olisi hyvä olla mukana luomassa työnkuvia uudelleen.

Oikeilla työprosesseilla voidaan saada merkittäviä parannuksia tuottavuuteen, kun työnantaja ja työntekijät pohtivat työn organisointia yhdessä. Tehokkuudessa ei ole kyse vain työajan pituudesta, vaan tavasta tehdä töitä.

Vaikutusmahdollisuuksilla tuottavuutta

Yksi syy tehottomuuteen voi olla se, että työntekijät kokevat, etteivät he pysty vaikuttamaan oman työnsä tekemiseen.

Suomalaisen Työn Liiton kokoaman indikaattorin mukaan työelämän kehitys on ollut heikentyvää viimeisen vuoden aikana, nimenomaan työntekijöiden näkökulmasta katsottuna.

Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet työn sisältöön ja työtapoihin ovat heikentyneet. Myös kouluttautumiseen käytettävien työpäivien määrä on laskenut.

Indikaattorin mukaan yritysten ja yhteiskunnan näkökulmasta suomalaisen työn tuottavuus, osallistavuus ja vastuullisuus on hieman parantunut viimeisen vuoden aikana. Tulokset ovat kuitenkin heikommat kuin vuonna 2005, jolloin indikaattori aloitettiin.

Suomalaisen Työn Liiton indikaattori on koostettu esimerkiksi Tilastokeskuksen, Eurostatin ja OECD:n tilastojen ja liiton tekemien kyselyjen pohjalta. Taustatilastoina on käytetty esimerkiksi työolo- ja pk-yritysbarometrejä ja tilastoja työtaistelujen ja -tapaturmien määrästä.

Lähde: Suomalaisen Työn Liitto, Kauppalehti